Tradisjonsmatgruppa

Etter en stund uten større aktivitet i tradisjonsmatgruppa er vi nå i gang igjen.
Vi skal fra nå av ha faste møter hver 1. tirsdag i måneden.
Første møte blir 10. januar 2012.

Møtene finner sted fra kl. 20 på Stakken.

Temaet på nyåret skal være TORSK. Både mølje og henging av torsk, og kanskje også klippfisk.