Hopp til innhold

Arctandrianytt_nr_2 2018 (1)

Her kan du lese om sommerens aktiviteter. Spennende råseilkurs og turen til Nord Troms og Riddu Riddu, bli med.

Lørdag 2. juni og søndag 3. juni, begge dager kl.10.00 -17.00.

påmelding: Toril Hanson:  hansontoril4@gmail.com

Oppmøtested avtales med lærere.

Lørdag blir det felles middag/spleiselag på Stakken for de som ønsker det.

Kursavgift: 400 kr for medlemmer 600 kr for ikke medlemmer. NB! Det er begrenset antall deltagere.

Lærere: Tormod Skimmeli og Thomas Johansen

Mål:

Målet er at deltagerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og erfaring vedr. seiling av åpen tradisjonsbåt med råseil.

Innhold:

 1. Grunnleggende kunnskap: Historie, prinsippene når det gjelder skrog, råseil, stående rigg, løpende rigg. Båterminologi (betegnelse på de delene som brukes under seiling). Litt seilteori og hvordan man gjør bruk av vinden. Sikkerhet ombord
 2. Klargjøring av båten
 3. Plassering av mannskap, oppgaver ombord, kommandoer. Hvem gjør hva?
 4. Gjennomgang av viktige knuter som brukes under seiling og fortøyning
 5. Få erfaring i å seile råseilsbåt og øve ulike arbeidsoppgaver ombord
 6. Få erfaring med: å vette (heise seil), vende (stagvending og kuvending)
 7. Få erfaring i manøvrering og seiling i ulike vindretninger
 8. Fortøyning av båten og pakking av seil og sånt no..

Arbeidsmetode:

 • Instruksjon
 • Læring gjennom erfaring og øvelse
 • Deling av kunnskap og erfaring

Læringssted:

Hovedsakelig ombord på fembøringen Salarøy, evt. noe teori og øvelse på Stakken

Litteratur:

Kurshefte som deles ut

Heide, Tora m.fl. (2017): Lær å seile åpen tradisjonsbåt. Flyt Forlag. (www.flyt.no)

Kurset er støttet av Studieforbundet Kultur og Tradisjon

 

Førstkommen onsdag 9 .mai og påfølgende onsdager vil det bli faste seilingsdager fra Duken på Håkøya kl 1800. Det er noen få parkeringslommer etter brua. Ikke parker i oppkjørselen til Gert. Nytt fra i år er at det vil koste kr. 100,- for hver gang. Vi har vipps.

Følg med på Arctandria Facebook for oppdateringer og endringer. Vel møtt.

Kom å bli med på samsetak og utsett av Salarøy Lørdag 5. mai kl 0900. Servering av settargrøt etterpå.

Arbeid som må gjøres: lempe stein ut av vorren, sette opp 4 nye stolper samt binde de sammen med tverrtre.
Det er mye stein som skal lempes, det gode er at steinen er relativ lette/tunge så dette sliter ikke så mye på rygg og armer.
Samtidig må det lages fire stolpehull og her benytter vi gravemaskin.
Det er mange andre oppgaver utenom steinbæring som kutting av jernstenger, sammenskruing av deler,
bæring av stokker.

Det blir dugnadskaffe og kjøttsuppe i pausen.  Begge dagene er satt av til arbeidet.

hilsen Per. Spørsmål innspill til meg på mobil 95924657

Revidert Årmøteprotokoll 2018 med innkalling, årsberetning og valg