Skip to content

Styret i kystlaget ser seg dessverre nødt til å utsette årsmøtet som skulle være 25.mars på ubestemt tid. Dette på grunn av den pågående smittesituasjonen rundt koronaviruset i samfunnet. Vi ser det ikke forsvarlig å gjennomføre nå.

Vi håper vi kan få gjennomført årsmøtet i løpet av våren, nærmere informasjon kommer i god tid før årsmøtet.

For Styret i Arctandria

Eilif Pedersen

Les hele Årsberetning 2021 her