Skip to content

7. - 9. juni blir det kurs i plantefarging på Stakken. IMG_20130521_214328

På kurset kan du lære deg å beise og farge garn med materialer som er hentet fra naturen. Vi skal i hvert fall bruke bjørkeblad, steinlav og reinfann. Hvis du har farget litt før og har noen andre ideer til hva vi kan farge med må du gjerne komme med forslag. Dette blir et "lavterskel"-kurs der vi kan lære av hverandre. Om du ikke har farget garn før er det også helt ok. Du får lære de mest grunnleggende tingene her.

Å farge garn er en tidkrevende prosess. På fredag skal vi beise, på lørdag skal vi farge og på søndag skal vi skylle og gjøre annet etterarbeid. På lørdag er det i tillegg Stakkendag og vi er en av attraksjonene der.

Ansvarlig for kurset er Sirin Storjord Ovesen. Du kan melde deg på her.

 


I april hadde vi kurs i smiing av knivblad. Torsdag 23. mai følger vi opp med å arrangere kurs i å lage skaft. Her får kursdeltagerne en innføring i hvordan man lager skaft til gode brukskniver.

Hensikten er å bruke knivbladene fra det første kurset, men vi kan også kjøpe inn ferdige knivblad fra andre. Det betyr at det ikke er et krav at man har vært med på det første kurset for å kunne delta på det andre.

Kursplan:

Kurskveld 1: Teori – materialvalg, verktøy og teknikker for å lage knivskaft.

Kurskveld 2: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft - utforming

Kurskveld 3: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft- etterabeid-behandling

Kurskveld 4: Teori/visning – alternative teknikker og visning av ferdige kniver.

Deltagerne må regne med å bruke egne verktøy i den grad man har det og ellers verktøy som er i Arctandrias eie. Emne til skaft må den enkelte deltager påregne å skaffe selv.

Det er plass til åtte deltakere på kurset. Påmelding til Jan-Tore Ovesen.

Når kurset i smiing av knivblad er ferdig vil del 2 og 3 følge fortløpende. Dato annonseres når dette er klart.

Det er mulig å delta på disse uten å ha deltatt på del 1. Del 2 og 3 har flere plasser da det ikke begrenses av plassmangel i smia. Påmelding til Jan-Tore Ovesen.

Del 2: Skaft
Her får kursdeltagerne en innføring i hvordan lage skaft til en god brukskniv. Hensikten er å bruke knivbladene fra del 1, men vi kan også kjøpe inn ferdige knivblad fra andre. Kurset gir en innføring i materialvalg og de enkleste teknikkene for å lage knivskaft. Her kan det være flere deltakere fordi vi ikke er avhengig av plassen i smia. Deltagerne må regne med å bruke egne verktøy i den grad man har det og ellers verktøy som er i Arctandrias eie. Emne til skaft må den enkelte deltager påregne å skaffe selv.
Antall deltagere: 8
Kurskveld 1: Teori – materialvalg, verktøy og teknikker for å lage knivskaft.
Kurskveld 2: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft - utforming
Kurskveld 3: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft- etterabeid-behandling
Kurskveld 4: Teori/visning – alternative teknikker og visning av ferdige kniver.

Del 3: Slire
Kursdeltagerne får en innføring i å lage en knivslire av lær til en god brukskniv. Hensikten er å lage slire til de ferdige knivene fra del 1 og 2. Kurset vil gi en innføring i lærarbeid generelt, men spesielt verktøy og teknikker for å sy en enkel knivslire for å henge i belte. Deltagerne må påregne noe arbeid utover kurskveldene for å bli ferdige med slira i løpet av kurset.
Antall deltagere: 8
Kurskveld 1: Teori – lær, farging, verktøy og teknikker for å sy slire
Kurskveld 2: Praktisk arbeid – måltaking og tilskjæring av slireemne og beltestropp.
Kurskveld 3: Praktisk arbeid – sying av slire
Kurskveld 4: Praktisk arbeid – beltestropp, preging, farging og en del formgiving
Kurskveld 5: Teori/visning – alternative teknikker og visning av ferdige kniver i slire.

SEILKURS NYBEGYNNER:

Påmelding til Tore: mob. 977 02 562 eller epost tore.bugge@gmail.com

Helgen 19-21.april – Seilkurs Småbåt
Helgen 4-5.mai – Seilkurs Salarøy

I tillegg jobber styret med å få i stand følgende: Ølbryggekurs, plantefargingskurs og barkekurs. Informasjon om knivkursene finnes på egne sider.

Interesse meldes til styret. 

Kurs: Lage årer til nordlandsbåt/småbåter
Målet for opplæringa er å gjøre flest mulig av medlemmene og andre i stand til å lage årer til kystlaget og seg selv. Årene blir 3 til 3.5 meter lang.
En dag med hogst av emnetrær To til fire kurskvelder på Stakken
Innhold:Årer i Kulingen
Utvelging av emnetrær
Hogst
Bruk av kystlagets maskiner
Bruk av håndverktøy, maler og rundholt strip
Høvling
Finpussing
Skauting

Kursleder: Leidulf Olsrud

Kurset starter opp når det er nok påmeldte (5-8 personer), men er tenkt gjennomført i oktober.
Kursavgift på 250 kroner. Påmelding til Leidulf på telefon 99484080

Den 1-2. juni 2012 var det kurs i barking av seil på Stakken. Vi kombinerte det med annen aktivitet på Stakken de samme dagene - ryddedag og fest med overnatting fredag 1. juni og Stakkendag lørdag 2. juni. Vi begynte med å koke opp vann fredag kveld, samtidig som det ble gjort en del forberedelser til barking.
På lørdag kokes låget ferdig, og seilene (bl.a. nyseilene til Salarøy) legges til barking.

Kursansvarlig var Rune Sandberg

Været var litt grått, men vinden var perfekt.
Været var litt grått, men vinden var perfekt.

I helga ble det arrangert kurs i seiling av småbåt på Stakken. Kurset var fulltegnet og 12 ivrige sjeler fikk prøve seg som høvedsmenn i treroring. Småbåter er godt egna til å lære seg å seile fordi du får rask respons på de tingene du gjør. Båtene måtte bæres inn og ut av naustet og rigges. Dette var også nyttig kunnskap for de ferske høvisene.