Hopp til innhold

Info Frivillighet i sentrum 2018 - Timeplan for dagen

Lørdag 1.september

Kl 10-11: Henting av bord og stoler på Rådhuset

Kl 11-14: Stand og aktivitet i Storgata. Underholdning fra standene
kl 11:00-12:00: Ordfører besøker stander

Kl 14: Nedrigg og innlevering av bord og stoler på Rådhuset.

Arrangement på Rådhuset

14:00-15:00 Arrangement i kantina på Rådhuset, servering av kaffe og kake.

14:00 Tromsø Brass spiller

14:30 Kåring av beste stand. Utdeling av pris fra ungdomsjuryen fra Sommerlyst og ordfører.

Arrangementet i kantinen er åpen for alle organisasjonene som har vært med på Frivillighet i sentrum!

Nyttig info:

 • OBS: Skal dere kjøre inn med bil i Storgata må dette gjøres før kl 10:00.
 • Fra kl 09:00 er personal være tilgjengelig i Storgata. Disse er kledd i gulevester og hjelper til med plassering av stand og tilkobling av strøm.
 • Toalett er tilgjengelig på Rådhuset
 • Ha med ark og penn for å notere ned navn, e-post og tlf nummer til folk som er interessert i dere + send dem info etterpå!
 • Vær med på å få publikum til sentrum. Inviter og spre eventen vår:

https://www.facebook.com/events/434757143643358/

Fredag 10. august sank Salarøy ved kai på Dukneset. Årsak uvisst. Båten blei raskt reddet av gode hjelpere. Arne Terje, Jan-Peter, Torbjørn, Sirin, Tormod og Per har gjort en enorm innsats. Vi fikk raskt tak i dykkere fra Tromsø undervannsklubb. De tømte båten for ballaststein og båten fløt opp av seg selv. Tusen takk til den flotte dykkergjengen som stilte opp. http://www.tuk.no/

Alt løsøre, mast og seil er no berget og på Stakken. Motoren har vært i gang takket være Eilif og Per og det gjenstår vask og reingjøring av båten som fortsatt ligger ved Duken. Takk til alle som har stilt opp for fine båten og Arctandria.

båten fløt opp da ballasten ble tatt ut.

Det blir derfor ingen onsdagsseilinger fremover og følg med på FB for nye meldinger om dugnad på Salarøy og om seiling med småbåtene fra Stakken på onsdagene.

Lørdag 2. juni og søndag 3. juni, begge dager kl.10.00 -17.00.

påmelding: Toril Hanson:  hansontoril4@gmail.com

Oppmøtested avtales med lærere.

Lørdag blir det felles middag/spleiselag på Stakken for de som ønsker det.

Kursavgift: 400 kr for medlemmer 600 kr for ikke medlemmer. NB! Det er begrenset antall deltagere.

Lærere: Tormod Skimmeli og Thomas Johansen

Mål:

Målet er at deltagerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og erfaring vedr. seiling av åpen tradisjonsbåt med råseil.

Innhold:

 1. Grunnleggende kunnskap: Historie, prinsippene når det gjelder skrog, råseil, stående rigg, løpende rigg. Båterminologi (betegnelse på de delene som brukes under seiling). Litt seilteori og hvordan man gjør bruk av vinden. Sikkerhet ombord
 2. Klargjøring av båten
 3. Plassering av mannskap, oppgaver ombord, kommandoer. Hvem gjør hva?
 4. Gjennomgang av viktige knuter som brukes under seiling og fortøyning
 5. Få erfaring i å seile råseilsbåt og øve ulike arbeidsoppgaver ombord
 6. Få erfaring med: å vette (heise seil), vende (stagvending og kuvending)
 7. Få erfaring i manøvrering og seiling i ulike vindretninger
 8. Fortøyning av båten og pakking av seil og sånt no..

Arbeidsmetode:

 • Instruksjon
 • Læring gjennom erfaring og øvelse
 • Deling av kunnskap og erfaring

Læringssted:

Hovedsakelig ombord på fembøringen Salarøy, evt. noe teori og øvelse på Stakken

Litteratur:

Kurshefte som deles ut

Heide, Tora m.fl. (2017): Lær å seile åpen tradisjonsbåt. Flyt Forlag. (www.flyt.no)

Kurset er støttet av Studieforbundet Kultur og Tradisjon