Hopp til innhold

Vi prøver å få til et møte i smedgruppa førstkommende onsdag 13.2. kl 19:00 i smia eller rorbua. Alle som ønsker å lære seg å smi, eller har interesse av å være med i gruppa er velkommen. Dette gjelder også eventuelle nye medlemmer eller kursdeltakere. Hensikten med møtet er å planlegge aktiviteter framover innad i gruppa og se om vi kan få til et kurs med oppstart nå før påske. Hvis det er spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Jan-Tore Ovesen

Mariann Mathisen forteller om boka: Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv

nordlandsbåt og draug.jpgFlott historiebok om nordlandsbåten hvor forfatteren ønsker å inspirere unge og eldre til å bli interessert i vår fantastiske kystkultur og trekulturelle historie. Hvordan var det å reise på lofotfiske med nordlandsbåt på 1800-tallet? Sammen med førstereisgutten, skårungen, får du være med på en spennende seilas. Underveis møter du draugen og Sjørokk høvedsmann gjennom den nordnorske fortellerskatten.

I Nord-Norge bodde det samer, kvener og nordmenn, og alle hadde et forhold til nordlandsbåten? Men hvem bygde og hvem brukte den?

Boka er basert på forfatterens hovedoppgave i historie Med nordlandsbåten mellom praksis og symbol. Nordnorske fiskeres strategier mot fare og grenseforståelse 1830-1900 (2003). Arne-Terje Sæther er båtbygger, seiler og fotograf og har tatt de aller fleste bildene i dette rikt illustrerte verket.

ISBN: 978-82-997328-2-6. KASAVI/Båt og bilde, 2018. 216 s. Innb. 350.- (kan kjøpes fra Båt og bilde og Biblioteksentralen)

Etter vedtak på årsmøte 2018 er det nå montert ny kodelås på døra til Båtskottet.

Alle som vil benytte båtskottet, smia, naustet og småbåtene må betale en aktivitetsavgift på kr. 400 for tilgang til alle Stakkens fasiliteter.

Beløpet kan betales til Arctandrias kontonummer: 6420 05 43961

eller Vipps kr. 420 til Arctandria  501114.

Når betaling er mottatt vil du få adgang ved bruk av PIN etter ditt valg, 4 eller 5 siffer. Koden blir satt av en av våre administratorer. Låsen er programmet slik at det må benyttes PIN både for å låse opp og lukke igjen.
Problemer med å komme inn, ta kontakt med Per Grov Eilertsen på mobil 95294657

hilsen Styret

Info Frivillighet i sentrum 2018 - Timeplan for dagen

Lørdag 1.september

Kl 10-11: Henting av bord og stoler på Rådhuset

Kl 11-14: Stand og aktivitet i Storgata. Underholdning fra standene
kl 11:00-12:00: Ordfører besøker stander

Kl 14: Nedrigg og innlevering av bord og stoler på Rådhuset.

Arrangement på Rådhuset

14:00-15:00 Arrangement i kantina på Rådhuset, servering av kaffe og kake.

14:00 Tromsø Brass spiller

14:30 Kåring av beste stand. Utdeling av pris fra ungdomsjuryen fra Sommerlyst og ordfører.

Arrangementet i kantinen er åpen for alle organisasjonene som har vært med på Frivillighet i sentrum!

Nyttig info:

  • OBS: Skal dere kjøre inn med bil i Storgata må dette gjøres før kl 10:00.
  • Fra kl 09:00 er personal være tilgjengelig i Storgata. Disse er kledd i gulevester og hjelper til med plassering av stand og tilkobling av strøm.
  • Toalett er tilgjengelig på Rådhuset
  • Ha med ark og penn for å notere ned navn, e-post og tlf nummer til folk som er interessert i dere + send dem info etterpå!
  • Vær med på å få publikum til sentrum. Inviter og spre eventen vår:

https://www.facebook.com/events/434757143643358/