Kystlaget Arctandria

Vi er en forening for alle som er interessert i livet langs kysten, både på land og på sjøen. Bli gjerne med!

Tidligere innlegg

  • Båtgruppa seiler og ror store og små nordlandsbåter. Vinterhalvåret brukes til vedlikehold og dugnad.  Drar på Lofotfiske og langtur med jevne mellomrom.
  • Småsløyd samles på Stakken for å drive med sveiping og annen småsløyd.
  • Smedgruppa "Smedtampan" møtes rundt essa og former jern og stål.
  • Kulingen 4H. Barne og ungdomsarbeid med utgangspunkt i nordlandsbåt og kystliv.
  • Tradisjonsmatgruppa engasjerer seg i ulike former for tradisjonell matlaging.
  • Kurs. Gjennom året holdes det kurs i håndtverksemner, båtliv og annen kystkultur.