Skip to content

Velkommen til Arctandria

Dikt Arvid Hanssen

Arctandria er en forening for alle som er interessert i livet langs kysten, både på land og på sjøen. Les om våre aktiviteter:

  • Båtgruppa seiler og ror store og små nordlandsbåter. Vinterhalvåret brukes til vedlikehold og dugnad.  Drar på Lofotfiske og langtur med jevne mellomrom.
  • Småsløyd samles på Stakken for å drive med sveiping og annen småsløyd.
  • Smedgruppa "Smedtampan" møtes rundt essa og former jern og stål.
  • Kulingen 4H. Barne og ungdomsarbeid med utgangspunkt i nordlandsbåt og kystliv.
  • Tradisjonsmatgruppa engasjerer seg i ulike former for tradisjonell matlaging.
  • Kurs. Gjennom året holdes det kurs i håndtverksemner, båtliv og annen kystkultur.

Bevaring og formidling av kunnskap er viktig for kystlagene. Ta en kikk på vår artikkelsamling for artikler om nordlandsbåten, historiske tema og annet av interesse.

Møtestedet er vanligvis Stakken på Kvaløya, om annet ikke er annonsert. Aktivitetene er åpne for alle, velkommen skal du være!

Print Friendly, PDF & Email