Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2002

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2002 Årsmøtet 2002 ble holdt i Rotunden 27.02.02. Styrets sammensetning i perioden: Leder: Torleif Olsen Sekretær: Rune Sandberg Kasserer: Leif Wallann Materialforvalter: Tom Kristiansen Styremedlem: Siri Moe Varamedlem: Frode Aspenes Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen. Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”. Komiteer: Valgkomité: Gudmund […]