Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2004

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2004 Styrets sammensetning i perioden: Leder: Torleif Olsen Sekretær: Amilcare Cassandro (gikk ut i september) Kasserer: Leif Wallann Materialforvalter: Tom Kristiansen Styremedlem: Siri Moe Varamedlem: Frode Aspenes (sekretær fra september) Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen. Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”. Komiteer: Valgkomité: Bente […]