Categories
Artikler

Stell, vedlikehold av båt, seil og rigg (fra 2002)

Skrevet av Arne-Terje Sæther. Fra Ottar 2/2002, nr. 240. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet Et stadig tilbakevendene spørsmål for mange er hva skal jeg smøre båten med? Hva slags maling er best og hvordan skal jeg stelle riggen og seglet? Mange spørsmål med utallige svar. Jeg vil her prøve å lage en liten […]

Categories
Artikler

Ordforklaringer

Fra Ottar 2/2002, nr. 240. Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet Ord og uttrykk om nordlandsbåten. Suppleres fortløpende av web-redaksjonen. Send gjerne inn nye ord som mangler på lista. attsig – det at båten siger bakover i en vending. bete – tverrskipavstivning som stiver av båten i ripehøyde. bidevind – vind som kommer forfra. […]

Categories
Artikler

Mannskapet på nordlandsbåten

Av Per Posti, Fra Tiddskriftet Ottar utgitt av Tromsø Museum og Universitetet i Tromsø. Nr 147 – 2/1984 Nordlandsbåten har tradisjonelt vært rigget med råseil. I slutten av forrige århundre gikk mange over til sneseil som var enklere å håndtere, særlig under kryssing. Nordlandsbåter rigget med sneseil trengte ikke så stort mannskap som de råseilriggede. […]

Categories
Artikler

Teknisk beskrivelse av Nordlandsbåten

Av Gunnar Eldjarn, Fra Tiddskriftet Ottar utgitt av Tromsø Museum og Universitetet i Tromsø. Nr 147 – 2/1984 Nordlandsbåten, slik vi kjenner den, er stort sett alltid bygget opp på en og samme måte. Både gamle typer, nye typer, store og små båter, består av akkurat de samme delene. Den lille variasjonen som finnes, er […]

Categories
Nyheter

Vei dugnad lørdag 16. juni. Kl 1100

Arctandria vil ruste opp innkjøringen til Stakken etter pålegg fra kommunen og veivesen. Avkjøringen skal heves slik at det blir et flatt parti og mer skrått mot parkeringsplassen og sørover. Pga mye utleie denne helga blir det i første omgang konsentrert seg om å legge tilrette for tilkjørt steiner og så bygge en steinmur for […]

Categories
Arctandrias skrifter

Fembøringsnaust

Fra Arctandrias Skrifter nr. 6. Skrevet og illustrert av Leidulf Olsrud. Med tanke på dei som har planer om å skaffe seg eigen fembøring, og vil ha skikkelig hus til han, skal eg skrive om bygginga av “Arctandria” sitt stornaust. Bygginga har – til september 1991 – tatt 4 år, ikkje fordi byggearbeidet var vanskelig […]

Categories
Arctandrias skrifter

Søkkenot

Fra Arctandrias Skrifter nr.9. Skrevet og illustrert av Leidulf Olsrud. Ivar Olsrud er fødd i 1915 og vaks opp på Lundenes på Grytøya. Han var 15 år då han var på seinot for første gang. Denne beretninga er skreven ca. 1990. Søkkenota var i bruk til omkring siste krig. Det var særlig til seifiske den […]

Categories
Arctandrias skrifter

Linefiske på Spennbakken

Fra Arctandrias Skrifter nr. 11, 2003 av Helge Karlsen: Det er en grytidlig vintermorgen, klokka er bare såvidt rundet fem. Det er tidlig på året, jeg tror det kunne være i februar, og året er 1940, så det er gått mange år siden dette hendte. Jeg er opptatt med å plassere lunnene nedover fjæra så […]

Categories
Arctandrias skrifter

Emanuel Olsen fra Nord-Fugløya

Fra Arctandrias Skrifter nr. 11, 2003 av Helge Karlsen: Det hendte en vårdag så langt tilbake som i 1948 at jeg sto nede i det gamle naustet på Prestøra og klavet opp smålina etter endt vårfiske som jeg hadde rodd sammen med en onkel av meg her. Han hadde en sjark, en om- og påbygget åttring, […]

Categories
Arctandrias skrifter

Steinvor og grindvor

Fra Arctandrias Skrifter nr. 10, skrevet av Leidulf Olsrud. Den finaste voren heime var Johan Heide, poståpnaren sin. Den blei bygd i den tida då han blei poståpnar, og var visstnok tenkt som landgang for ei ekspedisjonskai der lokalbåtane kunne legge til. Utbygginga av hamna med molo og mudring og andre kaier gjorde det overflødig […]