Categories
Nyheter

Velkommen til årsmøte!

Onsdag 20. mars blir det årsmøte i Arctandria Tromsø Kystlag. Møtet vil finne sted i Rotunden på Tromsø Museum kl. 19.30. Har du innspill til årsmøtet kan du ta kontakt med styret. Vi håper at mange vil møte opp og dele sitt engasjement! Årsmøtepapirene kan leses digitalt og skrives ut her: Årsmelding Arctandria 2012

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2012

Årsmelding for Arctandria Tromsø Kystlag 2012 Styrets årsberetning v/Thomas Johansen: Generelt Antall medlemmer per 29.11.12 : 196 + 3 æresmedlemmer Det har gjennom året vært jevn aktivitet i foreningen og det er tydelig at vi har mange dyktige og interesserte medlemmer. Året har likevel vært preget av noe mindre aktivitet blant medlemmene enn tidligere år […]