Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2013

Styrets årsmelding av Sirin Storjord Ovesen Medlemmer i styret har vært: Thomas Johansen (leder), Per Grov Eilertsen (kasserer), Eilif Pedersen, Tom Arild Kristiansen og Sirin Storjord Ovesen. Hedvig Ølmheim har vært møtende vara. Styret har hatt 7 styremøter siden forrige årsmøte: 20. mai, 6. oktober, 3. november, 5. desember, 19. januar, 16. februar og 16. […]