Categories
Nyheter

Invitasjon konferanse tradisjonsbåtbygging 17.-18. oktober

Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag Forbundet KYSTEN og UiT – Norges arktiske universitet inviterer til nordisk konferanse om tradisjonsbåtbygging i Tromsø 17. og 18. oktober 2016 Norsk og nordisk tradisjonsbåtbygging representerer en lang tradisjon hvor kom- pleks kunnskap er utviklet gjennom mange generasjoner. Virksomheten er utviklet, holdt vedlike og overlevert i felleskap organisert rundt båtbygging og båtbruk. […]