Categories
Arctandrianytt Nyheter

Arctandrianytt 2 / 2020

Her kan du lese om vårens og høstens planer og det er valgt et nytt styre.

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsmøteprotokoll 2019 for Arctandria Tromsø kystlag

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2019

Årsmøte i Arctandria Tromso kystlag, 11. juni 2020 Årsmøteprotokoll-m-signaturer-for-2019-Arctandria Tid: Torsdag 1. juni kl 1930 pa Stakken Sted: Stakken, Kystlagets naustomrade pa Kvaloysleta Saksliste: Valg va ordstyrer og referent, samtot underskrivere va ärsmoteprotokol .2 Gjennomgang va ärsberetning 2.1 Innledning 2.2 Styrets arsrapport 2.3 Arrapport fra smäsloydgruppa 2.4 Arsrapport fra smedtampan 2.5 Arsrapport fra Stakken 2.6 […]