Categories
Nyheter Smedgruppa ukategorisert

Renovering av smia (Prosjektet avsluttes)

Smedgruppa har fått økonomisk støtte fra Samfunnsløftet i Sparebank1 Nord Norge samt fra Stiftelsen for fremme av husflidsaken i Troms etter søknad. Tusen takk til begge! Vi er derfor i gang med en større oppgradering av smia. Det er først og fremst det tekniske utstyret som oppgraderes, men vi får også inn en ny ambolt […]