Ukesoversikt

I løpet av en uke er det mye som skjer på Stakken. Aktivitetsnivået preges av årstidenes gang og vekslinger i gruppenes iherdighet. Denne siden forsøker å gi en oppdatert oversikt over hva som rører seg fra dag til dag:

  • Mandager fra kl. 18.00 Sveiping og småsløyd på Stakken
  • Tirsdager i partallsuker fra kl. 18.00  4H Klubben Kuling på Stakken
  • Onsdager i oddetallsuker: Smedgruppa møtes
  • Onsdager fra kl. 1800  Båtgruppa: Arbeid på Salarøy, småbåter og anna forefallende arbeid på bygninger på Stakken. Sjekk hjemmesiden og Arctandria og Båtgruppa i Arctandria på Facebook.
loading...