Kurs

Gjennom året holder kystlaget en rekke kurs innenfor et vidt spekter av tema. Det kan være om stell og bruk av nordlandsbåten, matkurs, håndarbeid, byggeteknikker, smiing og andre spennende emner. Les gjerne artikkelen fra Arctandrias skrifter om kursvirksomheten vår.

Kommende kurs:
For tiden ingen pågående kurs

Tidligere kurs:

 • Barking av seil
 • Småbåtseilling
 • Lefsebaking
 • Restaurering av nordlandsbåter
 • Prekivering og tilberedning av skrei og annen fisk
 • Ølbrygging
 • Sveiping
 • Smikurs
 • Linefiske etter kveite
 • Seilsying
 • Kurs i lafting og tradisjonsbygg

Tidligere kursrapporter vil bli publisert etter hvert.