Småsløyd

Gruppa har starte så smått
Møtes på mandagene fra kl. 1800
Sveip og annen småsløyd.