Tradisjonsmatgruppa

Denne gruppa er for tiden ikke aktiv som gruppe, men noen av deltakerne ordner og steller til mat på medlemsmøter og større dugnader.