Categories
Arctandrianytt Nyheter

Arctandrianytt nr 1, 2013

Last ned Arctandrianytt som pdf her

MEDLEMSMØTE

Neste møte finner sted torsdag 07. februar kl. 19:30 på Stakken.

Tema på dette møtet er DET HERRENS ÅR 2013 – Planer for første halvår

Nye Stakken, Lyra, kurs mm.

Møt opp og si din mening. Etterpå blir det tid til andre foreningsoppgaver.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Onsdag 20. mars 2013 kl. 19.30 holder Arctandria Årsmøte på Tromsø
Museum. Gjennomgang av årsrapport, valg av styrets leder, valg av nye
styremedlemmer mm.

I følge vedtektene må ”forslag til årsmøtesaker være styret i hende minst
en uke før møtet. Benkeforslag kan kun tas opp hvis to tredjedeler av de
frammøtte stemmer for behandling. Forslag om oppløsning kan ikke tas opp
som benkeforslag.”

Nytt fra båtgruppa

Båtgruppa er kommet i gang med onsdagsdugnad for å få båtene i stand til
utsett. Som alltid møtes den trivelige gjengen på onsdager etter kl. 18 på
Stakken. ALLE er hjertelig velkommen!

Følgende onsdager er det planlagt aktivitet: 13.2., 27.2., 13.3., 3.4., 10.4., 17.4.
(ev onsdagsseiling).
Utover det er det planlagt følgende:

Søndag 3/3 - Rotur til Grindøya (evt lørdagen hvis værbegrensning)
Lørdag 13/4 - Utsett Salarøy?
Helga 19-21/4 – Seilkurs Småbåt
Onsdag 24/4 - Onsdagsseiling!
Helga 4-5/5 – Seilkurs Salarøy
Pinsehelga 16-20/5 - Vårtur?

UTSETT SALARØY

Det er foreløpig satt av lørdag 13. april. Følg med på www.arctandria.no eller i
Arctandrianytt for oppdatert informasjon når datoen nærmer seg.

KURS

SEILKURS NYBEGYNNER: Påmelding til Tore: mob. 977 02 562 eller
epost tore.bugge@gmail.com

Helga 19-21/4 – Seilkurs Småbåt
Helga 4-5/5 – Seilkurs Salarøy

I tillegg jobber styret med å få i stand følgende:
Smikurs, ølbryggekurs, plantefargingskurs og barkekurs.

Interesse meldes til styret.

Ønsker du å få Arctandrianytt
Vi ønsker fortsatt tilbakemelding fra medlemmer som fortsatt ønsker å få
Arctandrianytt i posten.
Tilbakemelding gis per brev, tekstmelding (til 41415783) eller epost
(ehlich@gmx.net).
Alle andre som ønsker å bli oppdatert via epost bes å sende en kort beskjed til
ehlich@gmx.net .