Categories
Arctandrianytt

Arctandrianytt nr 2 – 2012

ARCTANDRIANYTT NR.2/2012
MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIA-TROMSØ KYSTLAG, FORENING I TROMSØ FOR BEVARING AV NORDNORSKE BÅTTYPER, TRADISJONELLE BRUKSFARTØYOG KYSTMILJØ.
ARCTANDRIA BLE STARTET I 1979 OG HAR SIDEN 1987 VÆRT ET KYSTLAG I FORBUNDET KYSTEN.

SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no

ÅRSMØTE
TID: torsdag 22. mars 2012 kl. 19:30
STED: Tromsø Museum

MÅSEGGFEST
TID: 24. mai 2012
STED: Stakken

PÅMELDING til Jan-Peter Ehlich ehlich@gmx.net eller 414 15 783

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ARCTANDRIA
Torsdag 22. mars holder Arctandria Årsmøte på Tromsø Museum. Gjennomgang av årsrapport, valg av styrets leder, valg av nye styremedlemmer mm. Møt opp på Tromsø Museum torsdag 22. mars kl. 19:30

Salarøy på Lofotfiske i 2012
Salarøy legger ut på Lofottur lørdag 24. mars. Det er fullt mannskap på turen sørover, men det er anledning å komme å være med i Lofoten. Det blir fiske til 3. eller 4. april. Da blir Salarøy liggende i Kabelvåg til 28. april. Så blir det fin vårtur 1. mai-helga tilbake til Tromsø, her er det fortsatt plass.
Meld fra til Rune snarest mulig dersom du vil være med i Lofoten eller på retur.

Rune (rusan@norconsult.no / SMS: 93069575

Utsett Salarøy
Vårens store eventyr holdes tidlig i år! Salarøy settes ut søndag 11. mars, oppmøte kl. 09.30 - 10.00. Ta med venner og kjente på felles samsetak. Det blir selvsagt kaffe, kaker og grøt.

Grasrotandel
Siden Arctandria ble grasrotmottaker i 2009 har antallet spillere som støtter laget økt sakte men sikkert. I dag er det 28 spillere som støtter oss. I perioden 01.09 – 31.12.2011 ble det for første gang utbetalt over 2000 kroner til Arctandria. Takk til alle som har valgt Arctandria som deres grasrotmottaker.

Alle som ønsker å støtte Arctandria i tiden som kommer oppfordres til å bruke strekkoden under.

Bladet Kysten
Kystlagsmedlem Rob Barrett har et koplet sett bladet Kysten som han ønsker å gi bort. Interesserte tar kontakt med ham direkte. Rob Barrett tlf. 77 69 53 73 eller epost robbarrett2002@yahoo.no

KURS
4. – 6. mai 2012 holder Arctandria kurs i segling av liten nordlandsbåt.
Du lærer å segle treroring og færing med råsegl.
Påmelding til Tore Bugge Pedersen på 977 02 562 eller tore.bugge@gmail.com

Medlemsmøter og andre aktiviteter
11.03. Utsett Salarøy
22.03. Årsmøte i Arctandria
24.03. avreise til Lofotfiske
24.05. Måseggfest
02.06. Stakkendag

Følg også med på Facebook og på www.arctandria.no.

Returadresse: Arctandria Tromsø Kystlag, Postboks 2181, 9268 Tromsø

AKTIVITETSKALENDER
➢ Tirs. & lør. Arbeid på Stakken
➢ Mandager fra kl.18.00 Sveiping og småsløyd på Stakken
➢ Tirsdager fra kl. 18.00 4H-klubben Kuling på Stakken
➢ Onsdager Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer
➢ Onsdager fra kl. 18 Onsdagsdugnad båt på Stakken

ARCTANDRIA-NYTT PER E-POST?
De som kunne tenke seg å få Arctandria-nytt på e-post i stedet for per brev, bes melde fra på e-post til: ehlich@gmx.net Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til samme e-postadresse eller til en annen i styret.

FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961

STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb: tlf. privat: e-post adr:
Leder: Arne Hole 414 22 501 arrhol@online.no
Styremedlem: Jan-Peter Ehlich 414 15 783 ehlich@gmx.net
Styremedlem: Tore Bugge Pedersen 977 02 562 tore.bugge@gmail.com
Styremedlem Ingrid Kongsvik 995 50 229 ingrid.kongsvik@hotmail.com
Kasserer: Per Grov Eilertsen 952 94 657 per-geil@online.no
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen 930 87 581 776 36 931 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Varamedlem: Rune Opheim 915 83 199 rune@opheim.org
……………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig: Julia Sivertsen 481 38 050 juliasivertsen@hotmail.com
Ansv. hjemmeside: Gudmund Sundlisæter 776 80 841 gudmund@arkitektur-modeller.no
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen 930 87 581 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Leder båtgruppa: Rune Sandberg 930 69 575 rusan@norconsult.no
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581 tom.a.kristiansen@bluezone.no