Categories
Arctandrianytt Nyheter

Arctandrianytt nr 3, 2015

Her kommer nytt Arctandrianytt. Denne gangen kan du lese om:

Medlemsmøte med foredrag og klippfisk middag 26 November

Arctandriakalenderen 2016
Lefsebaking 10 Desember
Julebord 12 Desember

Lastes ned her: Arctandrianytt_nr_3 2015