Categories
Arctandrianytt Nyheter

Arctandrianytt nr 5 2012

Les om nye kurs i kveitefiske og lefsebaking, om planene til båtgruppa og om neste mdlemsmøte. Kan lastes ned her

---

ARCTANDRIANYTT NR.5/2012 MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIATROMSØ KYSTLAG, FORENING I TROMSØ FOR BEVARING AV NORDNORSKE BÅTTYPER, TRADISJONELLE BRUKSFARTØY OG KYSTMILJØ.

MEDLEMSMØTE
TID: 01. november 2012 kl. 19:30
STED: STAKKEN
TEMA: LYRA, prosjekt med potensial eller håpløst vrakgods? Hvor
går veien videre, beholde eller avhende?

Neste møte finner sted torsdag 01. november kl. 19:30 på Stakken.
Tema på dette møtet er MS LYRA
Lyra har vist seg og være i dårligere forfatning enn det vi hadde sett for oss ved
overtagelse. Å få den i stand vil ta lang tid og kreve mye resurser både i form av
arbeidstid og penger. For tiden er det manglende interesse i Arctandria for å ta
på seg det ansvar som et slikt prosjekt krever og stemningen blant de som har
arbeidet med båten er heller laber.
Hvis det er noen av medlemmene som virkelig ønsker å ta ansvar og jobbe for at Lyra
skal bli i Arctandria må de nå kjenne sin besøkelsestid og gi beskjed om dette, hvis
ikke vil vi starte arbeidet med å bli kvitt båten.
På dette medlemsmøtet kommer vi til å presentere Lyras fortid, nåværende tilstand og
hva som kreves for å få båten sjødyktig.
Møt opp og si din mening. Etterpå blir det tid til andre foreningsoppgaver.
Nytt fra båtgruppa
Her følger plan for onsdagsdugnadene fram til jul. Vi har blitt enig om å møtes
annenhver onsdag (med ett unntak) i vinter ettersom Salarøy allerede er klar til
neste sesong. Dessuten er det bedre at vi er flere som møtes sjeldnere enn at det
møter 2 og 3 stykker hver uke.
Onsdag 31. oktober:
Rydde i stor- og lillenaustet
Rive løftingen til Håløygen og ta vare på skjelettet
Onsdag 7. november:
Filmkveld i rorbua med "Nattseilere"
Onsdag 14. november:
Starte prosjektering av "voksne" seil til Tjuvjo, Havella og Grindkvalen.
Onsdag 28. november:
Bacalaokveld
Onsdag 12. desember:
Juleavslutning med det store julepakkespillet.
Bildevisning fra året som har gått
En eller annen helg må vi også få til en routflukt til Grindøya slik vi hadde i
fjor. Det var magisk!
ALLE er hjertelig velkommen!

Dugnad gir penger…som vi trenger
Arctandria får 100 kr pr time vi hjelper Knut med å bygge utbygg. Til nå
har vi jobbet ca. 100 timer, men det er på langt nær ferdig. Følg med på de
mailer som blir sendt ut eller hjemmesiden og meld dere på til Knut på
knut.b.knutsen@opinor.no.Julebord
Styre i Arctandria jobber med å få til et julebord i år og. Foreløpig dato er satt
til 1. desember med mulighet for endringer.
PÅMELDING snarest til Per Grov Eilertsen på mobil 952 94 657 eller epost:
per-geil@online.no

KURS
Kveitefiske: det er satt av 2.-4. november til kurs i kveitefiske. Vi bruker
helgen til å egne, sette og dra kveitelina med håp om en ny stor fangst. Det
hele legges opp slik at det blir mulighet for felles matlaging og overnatting
i rorbua for de som er interessert. Påmelding skjer til Thomas Johansen på
mobil 970 22 031 eller epost: Thomas.Johansen@dirnat.no

Kurs i lefsebaking: Er det noen av dere som kan stå ansvarlig for å ordne sted
og påmelding til lefsekurs? I så fall har Knut sagt seg villig til å vise kunsten.
Gi tilbakemelding til styret ved Thomas så fort som mulig.

Ønsker du å få Arctandrianytt
Ved forrige Arctandrianytt informerte vi om «slutten» for papirutgaven.
Vi ønsker fortsatt tilbakemelding fra medlemmer som fortsatt ønsker å få
Arctandrianytt i posten.
Tilbakemelding gis per brev, tekstmelding (til 41415783) eller epost
(ehlich@gmx.net).
Alle andre som ønsker å bli oppdatert via epost bes å sende en kort beskjed til
ehlich@gmx.net .
For de som ikke har fått det med seg. Arctandria har fått en veldig flott ny
nettside. Under www.arctandria.no finner du de nyeste nyheter og kan grave i
gamle arkiv.Returadresse: Arctandria Tromsø Kystlag, Postboks 2181, 9268 Tromsø

AKTIVITETSKALENDER
Ø Tirs. & lør. Arbeid på Stakken
Ø Mandager fra kl.18.00 Sveiping og småsløyd på Stakken
Ø Tirsdager fra kl. 18.00 4H-klubben Kuling på Stakken
Ø Onsdager Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT?
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Jan-Peter Ehlich
ehlich@gmx.net eller til en annen i styret.
FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb: tlf. privat: e-post adr:
Leder: Thomas Johansen 970 22 031 Thomas.Johansen@dirnat.no
Sekretær: Jan-Peter Ehlich 414 15 783 ehlich@gmx.net
Lyrakontakt: Tore Bugge Pedersen 977 02 562 tore.bugge@gmail.com
Rekruttering: Sirin Storjord Ovesen 905 54 483 sirin.s.ovesen@gmail.com
Kasserer: Per Grov Eilertsen 952 94 657 per-geil@online.no
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen 930 87 581 776 36 931 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Varamedlem: Rune Opheim 915 83 199 rune@opheim.org
…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig: Julia Sivertsen 481 38 050 juliasivertsen@hotmail.com
Ansv. hjemmeside: Torbjørn Askevold askevold@gmail.com
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen 930 87 581 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Leder båtgruppa: Rune Sandberg 930 69 575 rusan@norconsult.no
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581 tom.a.kristiansen@bluezone.no