Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2007

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 1/1 – 31/12 2007

Styret har i perioden bestått av:
Ragnhild Myrstad, leder
Rob Barrett, kasserer
Tom A. Kristiansen, materialforvalter
Ketil Paulsen, styremedlem
Svenn-Erik Tønnessen Busch, styremedlem Einar Indrevold, vararepresentant
Ansvarlige i komiteer/aktivitetsgrupper
Valgkomiteen Stakkenkomiteen Kursansvarlig Hjemmesideansvarlig Motorgruppa
Båtansvarlig
Representant i Fylkeslaget Styrets repr. i Salarøystiftelsen Arctandrias kontakt til 4H: Mattradisjonsgruppa
Medlemstall
Totalt ant. medlemmer Hovedmedlemmer Familiemedlemmer Æresmedlemmer
Møtevirksomhet
Morten Berg, Virve Ravolainen, Ingrid Sommerseth Leidulf Olsrud, Tom A. Kristiansen
Arne Hole
Gudmund Sundlisæter
Eirik Murberg/Tom A. Kristiansen Tormod Skimmeli
Arne Aspenes
Svenn-Erik Tønnessen Busch Arne Hole og Leidulf Olsrud. Ketil Paulsen
08.12.2006
08.12.2007
210 225 162 178 48 47 3 3
I 2007 har det i tillegg til årsmøtet vært holdt to medlemsmøter og et ekstraordinært årsmøte. Styret har hatt 4 styremøter. Det har også vært et oppfølgingsmøte i forbindelse med kalendersalget. John Zakariassen representerte Arctandria på landsmøtet til Forbundet Kysten i Stavern, 13-15. april.
Medlemsmøte 21. februar, Tromsø Museum
Tema: Foredrag om jorda rundt-seilas av Reidar Gregersen og Audun Hetland, guttene bak boka “Eventyrlig seilas”. Åpent møte. Ca. 70 fremmøtte
Årsmøte 28. mars, Tromsø Museum
Ketil Paulsen blir valgt inn i styret. 28 fremmøtte.
Medlemsmøte 3. oktober, Stakken
De ulike gruppene/aktivitetene i Arctandria presenterte seg. Det var også ei omvisning på Stakken for interesserte. Ca. 20 fremmøtte
Ekstraordinært årsmøte 14.november, Tromsø Museum
Avstemming om Salarøystiftelsen skulle avvikles eller ikke. Det ble gjort et enstemmig vedtak om at stiftelsen skal søkes oppløst. Foredrag: Det gamle leidangsystemet ved professor i historie Håvard Dahl Brattrein. Ca. 30 fremmøtte
2
Andre aktiviteter og arrangement
Tur til Tussøya 12.-13. mai
Arctandria fikk invitasjon fra Svein Brox og Synnøve Steinsland på Tussøya til å være med på den årlige måseggsankinga på Svinholmen der Svein har eggrettigheter. Til sammen var det et 40 talls mennesker som kom utover med båten Rebell, og noen kom også i egen båt. Tussøyfolket åpnet husrom, og alle som ikke bodde i lavvo eller telt fikk seg ei seng. Vi fikk omvisning på gårdsmuseet av Svein Brox. Hovedposten i et tett program var selve måseggsankinga. Vi ble fraktet ut til Svinholmen i småbåter. Store og små hadde en fantastisk dag. Vi plukket over 150 egg! Etterpå fikk vi være med på vaske og sortere eggene. Samme dag fikk vi omvisning av Jon Hansen som har restaurert Nerstua på Tussøya, i utgangspunktet et svært falleferdig hus på 200 år og som få trodde kunne reddes. Heldigvis blir det nå tatt vare på etter alle kunstens regler. Om kvelden hadde vi måseggfest i lokalene for motor- samlinga til Ragnvald Kristiansen på Tussøya. Alle på Tussøya ble invitert! Noen fikk med seg omvisning i motorsamlinga og andre gikk tur langs den fine landeveien på Tussøya. Dagen etter var det tur til Bø hvor Ragnhild Myrstad viste veg til tuftene og gravene etter den gamle jernalderbosettingen her. Deretter tok flere turen over til Tåfjorden. Noen gikk i gang med å lage kokegroper i fjæra. Her ble det tilberedt 5 lammelår på steinaldervis. Det ble ei fin avslutning på turen og alle var gode og mette da vi gikk om bord i Rebell.
Litt av fangsten Foto: Ragnhild Myrstad: En velfortjent hvil under sankinga Foto: Arne Hole
Utsett og dugnader
19.mai ble Salarøy satt ut. Fint oppmøte med folk.
2 dugnader på Stakken 26.mai og 2.juni. Tamt oppmøte!
Stakkendag 16.juni
Været var ikke det beste og vi konkurrerte med mange andre arrangementer som foregikk samtidig i byen. De som kom på besøk denne lørdagen til Stakken fikk likevel mange gode opplevelser for ulike sanser. Motorgruppa demonstrerte flere motorer som de hadde restaurert. Rorbua fungerte utmerket som kafe. Her ble det solgt hjemmelaget fiskesuppe, hjemmelaget flatbrød og sveler. 4H hadde egen infostand og hjalp til inne i kafeen. Nede i stornaustet ble det lagd lekebåter med strikkmotor og segl. Her sørget også representanter fra Barnas Turlag for at vi fikk bli kjent med alternativ turmat: Epler fylt med godsaker, pinnebrød med tørka bjørkeblader og så videre. I smia fikk ivrige små hender prøvd seg på smikunsten. Segl- gjengen tok med seg folk i Kulingen slik at de fikk prøvd både segling og roing. Til sammen var det innom ca. 70 mennesker denne lørdagen. Fint oppslag i bladet Tromsø mandagen etter.
3

Sankthansaften
Fantastisk vær og mye folk på Stakken. Grøt og stort bål i fjæra. Prøvesmaking av egenprodusert øl av beste kvalitet. Småbåtene på Stakken ble tatt i bruk og rodd langsetter fjæra av ivrige unge roere.
Deltakelse i arbeidsmøte for sikkerhetskurs i småbåter i Gratangen 14.-16. september
Flere medlemmer i Arctandria deltok med Gratangen- og Narvik kystlag på et sikkerhetskurs i Gratangen v/Foldvik brygge i september. Det var Båtmuseet i Gratangen som sto som arrangør. Kurset gikk fra fredag til søndag. Først hadde vi en teoridel og deretter hadde vi en praktisk del hvor vi prøvde ut roferdigheter, sikkerhetsutstyr og kameratredning. Kurset var veldig lærerikt og vi burde få til å lage et slikt opplegg for flere av Arctandrias medlemmer hvis det er interesse for det. Erfaringer fra dette arbeidsmøtet skal forbundet Kysten bruke til å utvikle et standardkurs som kan brukes i kystlagene.
Oppsett av Salarøy og høstfest 13.oktober
Mange folk møtte opp og oppsettet gikk smertefritt. Noen av de ivrigste hadde overnattet i Salarøy og vært oppe grytidlig for å utnytte tidevannet maksimalt. Det ble servert settergrøt etterpå. Senere på kvelden ble det mer mat. Rødsei sto på menyen. Ketil Paulsen og Knut Knutsen hadde fisket sei og lagt det til salting i ett år. Mange av oss var spente på hvordan rødseien smakte, og vi ble positivt overrasket. Til den gode maten ble det servert restene av det egenproduserte brygget – ikke en dråpe igjen etterpå!
Dugnad på Stakken 10.november
Rorbua ble vasket og kjøkkenkroken på Stakken ble ryddet og vasket, og en hel liste av andre ting som var satt opp, ble også gjennomført. Ca. 10 fremmøtte
Lutefisklag på restaurant Arctandria onsdag 5. desember. Neste år vil vi prøve Fiskekompaniet sin lutefisk. Vi var enige om at fisken i år var litt for lite fast i fisken.
Luciafeiring 13.desember i Rorbua. Alle som hadde lyst fikk delta i opptoget. Gløgg, lussekatter og et lite foredrag om hvordan helgenen St. Lucia knyttes til havets folk, ble redegjort av Leidulf Olsrud. Tradisjonen tro ble Luciasangen sunget både på norsk og på italiensk.
Onsdagsseglinger med Håløygen og Salarøy vår, sommer og høst.
Fire utgaver av Arctandria-Nytt ble sendt til medlemmene i løpet av 2007.
Oppfølging av søknader og tildelinger
Sikkerhetsutstyr
Vannposten er montert på nordveggen av båtskottet. Dette var den siste investeringen for pengene vi fikk fra Stiftelsen Uni. Det er ført vann til den utvendige vannposten, og det arbeides videre med å få vann til brannslagen som skal være tilgjengelig her.
For øvrig er brannalarm blitt montert i Rorbua
4

Prosjektet “Ro min båt”
I 2006 fikk Arctandria innvilget en søknad for prosjektet “Ro min båt” fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Vi fikk tildelt kr 300.000 for å bygge 3 mindre nordlandsbåter, en treroring og to 2 1⁄2 roms båter, samt dokumentasjon og formidling av prosessen. Nå har vi fått 2 av båtene til Stakken. Den siste båten er også ferdig bygd og får de siste strøk av tjære hos Gunnar Eldjarn i Håkøybotn. Det er sendt inn slutt rapport med regnskap som er godkjent av Sparebankstiftelsen.
Vi søkte om å få bruke noe av midlene som var satt av til redningsvester til en båthenger for å frakte småbåtene. Det fikk vi aksept for av Sparebankstiftelsen, og i mai ble det kjøpt inn en helt ny henger til nybåtene. Seilene skal vi sy selv, en oppgave som både ivrige 4H'ere og seilere er klar til å ta fatt på.
Arbeid i styret
Styret har i 2007 videreført arbeidet med å undersøke mulighetene for å kjøpe nabo- eiendommen som ligger nord for Stakken. Målet er å utvide Stakken-området med et aktivitetshus, flere naust, et eldhus og en etablert bålplass. Styret har hatt jevnlig kontakt med eierne av naboeiendommen på Stakken. Nelly Zakariassen har også i år vært en god støtte i møte med eierne og de andre instanser vi har hatt møte med. Til sammen har vi hatt 3 møter med eierne for å diskutere mulige løsninger for overtakelse. Vi jobber målrettet mot å inngå en intensjonsavtale som både eierne og Arctandria kan leve med. I tillegg har vi hatt møte med administrasjonen i Tromsø kommune, Statens vegvesen, Bydelsrådet for Kvaløysletta og politiker Eduardo da Silva.
Bydelsrådet på Kvaløysletta var invitert og fikk omvisning og informasjon om Arctandria og utvidelsesplaner. Vi fikk støtte fra hele Bydelsrådet for våre planer videre. Bydelsrådet med især Tor Tveito har vært en kjempegod støtte for oss i mange av møtene vi har hatt med bl.a. Statens vegvesen og politikere.
I begynnelsen av juni hadde vi avtale med Statens Vegvesen. Det var strålende vær og vi fikk vegfolkene til å komme ut til Stakken på befaring. De påpekte at vår nåværende utkjørsel er svært uheldig. De vil gjerne ha stengt den og vil være med på å gi råd i den videre prosessen. Blant annet så vi på muligheten til å legge utkjørselen lengre nordover hvis vi får kjøpe naboeiendommen.
Styret har også bestemt seg for å gjøre prosjektet kjent for politikere i byen. Formann for planutvalget i Tromsø kommune Edvardo da Silva (AP) stilte opp i høst sammen med Tor Tveito fra bydelsrådet for å få informasjon om våre planer. Han var positivt innstilt til planene våre og ville gjerne at Arctandria skulle arbeide nærmere med skoler og bydelsrådet på Kvaløysletta.
Styret sendte søknad til Tromsø kommune i april for å få fritak for eiendomsskatten. Vi ble fritatt eiendomsskatt for 2007. Dette utgjorde kr 3100.
Vi søkte også om støtte fra Tromsø Museum for drift, vedlikehold og forsikring av Håløygen. Like før jul fikk vi positiv tilbakemelding fra Tromsø Museum om at vi var tilgodesett med kr. 2000.
5

Styret i Arctandria bestemte seg i 2006 for undersøke om vi kunne få bedre forsikringer på bygninger, innbo og båter som Arctandria eier/bruker. Inntil 2007 hadde vi hatt våre forsikringer hos Sparebank 1. Etter å ha innhentet tilbud fra 3 ulike selskap (inkl. Sparebank 1), endte vi opp med det beste tilbudet hos Gjensidige hvor alle våre eiendeler nå er forsikret.
Kursvirksomheten v/Arne R. Hole
Vi hadde noe mindre kursvirksomhet enn forrige år – blant annet hadde vi ikke tur til Lofoten i 2007. Takket være at smia er klar, kom vi i gang med smikurs, noe som ble meget populært. Et nytt tilbud er også bryggekurset.
Kurset Segling med stor råseglbåt ble gjort kjent i kretser utenom Arctandria, og mange av deltakerne der kan vi i ettertid nyte godt av som nye medlemmer.
Alle som har vært kursledere i året som gikk, skal berømmes: Uten dem hadde kursaktiviteten ikke kunnet blitt gjennomført.
Navn på kurs
Kursvirksomhet kystlagetArctandria2007 Deltakere
Timer
Damer
Menn
Ølbrygging 2 Smikurs, 1 vår 1 Smikurs, 2 vår 0 Seglingmedstor 6 råseglbåt
Smikurs høst 3 Linefiske 3 Flatbrødog 7 lefsebaking
I alt 22
Fra flatbrødkurset Foto: Jan-Peter Ehlich
4 15 6 18 5 18 4 18
4 15
5 8
3 12
31 104
53
Årsrapport fra Stakken v/Leidulf Olsrud og Tom Arild Kristiansen
Båtskottet
Det er montert utvendig vannkrane på båtskottet og brannslangeskapet er satt opp. Vann er koblet til skapet, og brannslangen er snart på plass.
6

Smia
Vi har fått ei restaurert feltesse og en del smieverktøy i gave. Ei ny vifte til essa er mottatt i gave, og bør vel settes opp utafor veggen på grunn av støyproblemet. Støvsugeren som har fungert til nå er defekt, og annen er montert midlertidig.
Rorbua
Det er ikke utført vedlikeholdsarbeid på rorbua. Puter til de faste benkene er sydd på dugnad og mottatt som gave.
Støa
Steinvorren er restaurert etter Narve-stormen i februar 2006. Det meste av materialene kunne brukes, og er supplert med grantømmer fra Holt. De tilkjørte steinene ovafor vorren har ikke blitt ordnet til mur, og fungerer kanskje best som bølgebryter slik de ligger.
Stornaustet
Østveggen ble løftet opp ca. 10 cm og har fått syllsteinene lagt på nytt. Leira i naustgulvet og foran naustet er spadd ut i et 20 cm tykt lag, nok til at Salarøy kom inn til den innerste samhalderen uten underbygging.
Smånaustene
I nynaustet er det montert en ny sveivevinsj for å kunne trekke opp småbåtene lettere. Vi har også fått en kaikranvinsj i gave som planlegges å monters til bruk for båtene.
Tilhengerhus
For den nye båthengeren er det satt opp et skjul av reisverk og presenning i øverrøstet på rorbua.
Aktiviteter
Båtskottet har etter hvert fått faste aktivitetskvelder: mandag sveiping og småsløyd, tirsdag 4H-møter, onsdag storbåtgjengen. Torsdag er kursdag og lørdag er det småarbeid for alle som har noe som må gjøres i et etter hvert velutstyrt snekkerverksted.
Båtskottet og rorbua brukes ellers til store og små sammenkomster og møter, både i foreningen og privat regi.
Arctandria var vertskap for en skoleklasse med 3 dagers aktiviteter med filming, båtbruk og linesetting i høst. Tre av Arctandrias båter var i bruk.
Ei gammel nise og en skipsbåt av jollefasong er mottatt fra forskjellig hold. Begge er i brukbar stad, og skipsbåten ble lånt ut til Perspektivet Museum i forbindelse med skoleaktiviteter i Straumsgården.
Treroringen Kulingen og en 4H-båt ble brukt på Barnas Museumsdag i folkeparken, for roturer med barn og voksne. 4H-medlemene rodde sin egen båt fram og tilbake og på museumsdagen.
Dugnadsarbeidet
Det har blitt arrangert en dugnadsdag i oktober med veiarbeid, skogrydding, vedkapping, flytting av båter og opprydding. Rydding på båtskottloftet ble påbegynt og er fullført i ettertid. Dugnadsarbeidet kan ha utgjort 1.500 timer i 2007, det samme som i fjor. Ut- og oppsetting av storbåter er tatt med her.
7

Båtfolkets dugnad på Stakken onsdager vinteren 2007 v/båtansvarlig Tormod Skimmeli
Omtrent hver eneste onsdag etter oppsett av Håløygen i slutten av oktober og fram til jul, og med oppstart igjen første uka på nyåret, har en gjeng seglere vært på Stakken. Noen ganger har det vært oppe i 8-10 ivrige dugnadsfolk. Denne dagen har to viktige formål: Foruten ulikt vedlikehold på båtene er det sosiale viktig – seglmiljøet holdes varmt gjennom en lang vinter. Så i tillegg til snekring, smøring, sying m.m. er det gått med mye tid til kaffe, kaker og prat.
Utførte arbeider:

 • Utbedring av løfting til Håløygen – arbeid gjenstår
 • Diverse reparasjoner og annet småtteri
 • Mange deltok også på linekurset – denne gang med kveitefangst og påfølgende
  festmiddag.
  Reparasjon samt smøring og maling av Salarøy og Håløygen gjøres om våren. Tormod Skimmeli har organisert arbeidene.
  Håløygen – rapport for sesongen 2007 v/båtansvarlig Tormod Skimmeli
  Håløygen ble satt ut på siden av naustet på Hella der vårpussen ble utført den 19. mai. 2. juni ble den seilt til Eidkjosen for sommerens oppgaver. Alt av ballaststein var forsvunnet, så stein fra Stakken ble hentet helgen etter.
  Håløygen ble brukt til noen private turer og de fleste onsdagsseilasene i sesongen. Håløygen ble også brukt til Karlsøyfestivalen.
  Det kommer noen stygge skrapelyder fra motoren – motorgruppa har lovt å se på dette i løpet av vinteren 2007/2008.
  Tromsø Museum ga oss kr 2000 til vedlikehold av Håløygen etter søknad.
  Håløygen ble satt opp lørdag 6. oktober på Hella. Det ble også lagt mer torv på nausttaket der ute.
  Onsdagsseilingene
  Med unntak av en onsdag i sommer har storbåtene vært i bruk på onsdagsseilingene. Meget godt oppmøte på disse turene. På det meste har 25 stykker møtt opp i Eidkjosen.
  Småbåtene
  Kuling blir flittig brukt både til seiling og roing av Arctandrias medlemmer. Under sikkerhetsseminaret i Gratangen var Kuling med der den ble brukt i en øvelse i å få båten på rett kjøl etter velt.
  De to nye færingene er kommet til Stakken og venter på å bli rigget og malt. Den tredje og siste treroingen står ferdig på låven til Gunnar og venter på å få sin plass på Stakken.
  8

Arctandria skal selv sy seil til alle tre båtene. Dette må ferdigstilles til våren slik at båtene kan seiles hele sesongen.
Rapport fra motorgruppa “Sotrøret” - Aktiviteter 2007 v/ Tom A. Kristiansen og Rune Karlsen.
På vinteren/våren gikk tida med til å utbedre lokalene på Tomasjord samt ferdigstille fire motorer til Stakkendagen. I tillegg til dette ble det tenkt ut og ordnet med transport- og utstillingsløsninger for fremtidige arrangement. Det ble blant annet i denne anledning eksperimentert med flere løsninger i forhold til kjøling på motorer, og det ble av vær- og utstillingsmessige hensyn kjøpt inn to “party-telt”.
På Stakkendagen, den 16. juni, stilte vi med nevnte partytelt. Et vellykket innkjøp siden man da fikk en ramme rundt motorene, og siden man kom seg under tak på en ellers fuktig og kald dag. I det ene teltet var to Rapp-motorer og to Wichmann-motorer plassert. I det andre teltet hadde vi en Sabb 4-5. Denne motoren gikk mer eller mindre hele tiden under Stakkendagen.
Sommeren og tidlig høst har Karl Boholm og Arvid Jonsen fått tak i masse verktøy, skruer og andre deler. I tillegg hentet de tre motorer: en 2 hk Wichmann (i deler), en 3 hk Sleipner, og en motor av ukjent fabrikat. Ut over dette har Tom Kristiansen kjøpt inn noe verktøy, blant annet en “verkstedjekk”. Reidar Solstad har dessuten fått en pallejekk som løfter inntil 2 meter til klubben.
I høst har motorgruppa stort sett fortsatt med å ferdigstille motorer. Wichmannen som kom i deler på sommeren, er nå satt sammen av Arvid Jonsen og prøvekjørt. En av Wichmann- motorene som var på Stakken er reparert av Rune Karlsen. Denne motoren er imidlertid fortsatt i så dårlig forfatning at den nok må anses som en ren utstillingsmodell. Tom Kristiansen har tatt seg av den ene Rapp-motoren som var med på Stakkendagen. Også denne er snart ferdig. Reidar Solstad har i høst både satt sammen en 3 hk Sabb og en 5 hk Bolinder. Sabb’en har vi ennå ikke lyktes å få start på. Bolinderen er straks ferdig til å monteres på et ordentlig fundament.
Motorgruppa har fortsatt møtedager på onsdager. I tillegg har enkelte medlemmer arbeidet i lokalene i helgene. Oppmøtet på klubbkveldene har - som i fjor - ellers vært varierende. Likevel ikke verre enn at det – året sett i sammenheng – kan sies å ha vært på samme nivå som i 2006.
Tom Kristiansen og Rune Karlsen har samme status som 2006, dvs. leder og nestleder
Kulingen 4H, årsmelding 2007 v/Arne Hole
Kulingen 4H har hatt et godt arbeidsår med mange aktiviteter og 30 medlemsmøter. Året begynte med 6 medlemmer, i løpet av vinteren og våren har klubben fått 3 nye medlemmer. Av de ni medlemmene var det 8 som gjennomførte sin 4H-oppgave.
I tillegg til medlemsmøtene har klubben og klubbens medlemmer vært med på en rekke aktiviteter.
9

 1. juni var klubben verter for landsstyret i Studieforbundet natur og miljø. Vi serverte sveler og kaffe på Stakken og hadde omvisning på området for styrerepresentantene som kom fra hele landet. De gav uttrykk for at de var imponert over både hva klubben har fått til, og det gode samarbeidet med kystlaget Arctandria.
 2. juni var det Stakken-dag, en dag hvor alle som vil kan komme til Stakken og være med på aktiviteter. Kulingen 4H hadde ansvaret for kafeen, og solgte kaffe, saft, sveler og vafler i rorbua. I tillegg hadde klubben medansvar for aktivitetene for barn. Vi spikket pinner og båter, som de besøkende barna kunne seile med i fjæra.
 3. august hadde Perspektivet museum innbudt til Barnas museumsdag i Folkeparken. Kulingen 4H ble bedt om å stille med robåter – og klubbmedlemmer rodde to båter fra Stakken til Folkeparken og var med og instruerte barn og unge i roing.
  Fire medlemmer og en rådgiver deltok på storkurset i Rotsund og seks medlemmer og to rådgivere deltok på fylkesleiren i Nedre Bardu.
 4. november ble en av båtene hentet i Håkøybotn og rodd til Stakken.
 5. og 20. november deltok medlemmene på Arctandrias kurs i flatbrød- og lefsebaking.
  Kulingen 4H har hatt medlemsmøter hver tirsdag fra kl 18 – 20. Tema på møtene har bl.a. vært ulike aktiviteter innen kystkultur som smiing, arbeid med klubbkiste, spleising av tau, roing og spikking og arbeid med prosjektoppgaver.
  Fra høstfesten Foto: Arne Hole
  Tradisjonsmatgruppa v/Ketil Paulsen
  Tradisjonsmatgruppa hadde sin første samling i høst og hadde valgt sild som tema Fersksild ble hentet på Sommarøya i begynnelsen av oktober. 50 sild ble etter gammel tradisjon saltet rund og om lag 50 stk ble saltet som filé.
  Den 4. desember var vi 10 stykker og en “innleid” kokk som gikk i gang med å lage forskjellige sildetyper etter nye og gamle oppskrifter. På forhånd hadde vi hatt et lite
  10

planleggingsmøte slik at vi hadde en strategi for hva som var ønskelig å teste ut. En vellykket kveld ble det, der vi på 4 timer fikk lagd 13 forskjellige sorter sild, samt en deilig sildesalat som ble konsumert underveis.
Foto fra sildekurset: Jan-Peter Ehlich
All sild trenger litt tid å trekke før resultatet virkelig viser seg. Mandag den 10. desember samlet vi oss i rorbua på Stakken. Med oss hadde vi fått Nils Harald Moe til å holde et innlegg om sild og salt opp gjennom tidene. Lys fra parafinlamper og stearinlys skapte en flott stemning og med ”sveipegjengen” på besøk var vi 20 stykker som satt lydhør. Etter foredraget stilte Knut Knutsen med hjemmelaget Sildegrynssuppe. Her fikk vi avlivet myten om at dette var lite smakfull mat. Etter suppa var det den store sildetesten. Flatbrød og hjemmelaget brød satte en ekstra spiss på delikatessene.
Foto fra sildekurset: Gudmund Sundlisæter
Forslag til visjoner for Arctandria kystlag
• Laget skal i de kommende årene utvikle Stakken til et enda mer attraktivt område.
Styret skal arbeide videre med å utvide Stakkenområdet til å også omfatte naboeiendommen.
• Laget skal ta godt vare på vårt miljø preget av mangfold, aktivitet og samarbeid mellom ulike aldersgrupper, og mellom amatører og profesjonelle.
• Laget skal satse enda mer på aktiviteter for barn og ungdom og være ei god støtte til 4H-klubben Kuling. Vi skal arbeide mot å kunne tilby et mer konkret tilbud til skole og barnehage.
4H har fått være med der det har vært naturlig. Bl.a. på baking, seiling, og Stakkendag.
11


• Laget skal samarbeide med organisasjoner som har felles forankring og interesser for kystkultur/friluftsliv.
Vi har i 2007 hatt samarbeid med Barnas turlag i Troms Turlag
• Laget skal arrangere seglkurs for småbåtene, høvedsmannskurs og arrangere båtførerprøven. Det ble arrangert seglkurs for fembøring. Vi fortsetter planene i 2008.
• Vi må gjøre Arctandria mer kjent og bli flinkere til å profilere oss og verve medlemmer gjennom kurs og aktiviteter som vi arrangerer.
Mange avisoppslag fra ulike arrangement (Stakkendag, mattradisjonskurs , museumsdag, smikurs og 2 siders reportasje om Arctandria i boligbilag + stort innlegg i Bydelsnytt for Kvaløysletta).
• Laget skal også arbeide for å få våre nye landsmenn med i Arctandrias virksomhet.
Det har vært mange nasjonaliteter på onsdagsseilingene som også er blitt medlemmer i Arctandria. Likevel skal vi arbeide med å få med flere nasjonaliteter med på arrangement og kurs.
Roing skal bli en fast aktivitet. I 2008 vil vi introdusere faste rodager hvor alle som liker å ro, har lyst til å lære å ro, spisse sine roferdigheter og kanskje kappro er invitert til å delta.
Vi skal ta tak i lag! Foto: Gudmund Sundlisæter