Categories
Nyheter

Årsmøtet 2014

Styret i Arctandria innkaller alle medlemmer til årsmøte 27. mars kl. 19.30 på Universitetsmuseet Tromsø Museum.

Årsmøtet er et viktig organ for å si noe om de lange linjene i Arctandria sitt arbeid og hvordan vi kan skape spennende aktiviteter framover. Vi håper derfor at så mange som mulig viser sitt engasjement ved å komme. Det vil også bli valg av nytt styre.

Hvis noen har saker til årsmøtet kan disse meldes til styret innen 20. mars, en uke før selve møtet. Dersom noen ønsker å engasjere seg mer i Arctandria gjennom å stille til valg kan de ta kontakt med valgkomiteen v/Torbjørn, Signe eller Henrik snarest mulig.

Årsmøtepapirene kan du lese og laste ned under. Ta gjerne med deg din egen kopi på årsmøtet.

Sakspapirer årsmøte 2014