Skip to content

Styret i kystlaget ser seg dessverre nødt til å utsette årsmøtet som skulle være 25.mars på ubestemt tid. Dette på grunn av den pågående smittesituasjonen rundt koronaviruset i samfunnet. Vi ser det ikke forsvarlig å gjennomføre nå.

Vi håper vi kan få gjennomført årsmøtet i løpet av våren, nærmere informasjon kommer i god tid før årsmøtet.

For Styret i Arctandria

Eilif Pedersen

Les hele Årsberetning 2021 her

Denne gangen kan du lese om:

 • Årsmøte avholdes torsdag 25. mars kl 18, på Stakken.
 • Gamme-huken i Sollidalsaksla
 • Vinterfiske i Kaldfjorden feb/mars. Kontakt Thomas.
 • Aktiviteter i slutten av 2020, Julebord, Flerkulturell Kystdag, mm.
 • Vi fikk innvilget korona krisepakke.
 • Oppgraderinger i Smia
 • Planer for 2021:
  • vedlikehold av Stakken område og bygningene,
  • vedlikehold av Stornaustet
  • videre drift av motorgruppa
  • Lofottur under palmehelgen. Kontakt Thomas.
 • Flere kurser planlagt:
  • Måsløyd/Sveipekurs
  • KNIVMAKERKURS !

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

Last ned her: Arctandrianytt #1 / 2021

Arctandria arrangerer kurs i setting av kveitevad 27-29 november. Vi begynner fredag ettermiddag med oppsett av et nytt kveitevad og egning, lørdag setter vi kveitvadet med treroring og tar det opp på søndag. På grunn av corona har vi satt en begrensning på 4 personer pr båtlag og med to båt betyr det vi har plass til 8. Pris kr 300,- pr. person. Påmelding til Thomas ved sms til 99437644.

Event på Facebook:

https://www.facebook.com/events/840536863362200/

Her kommer Arctandrianytt #1, 2018. Denne gangen kan du lese om:

 • Medlemsmøte med mølja torsdag 22. februar kl 1900. Bli med!
 • Innkalling til årsmøte tirsdag 20. mars kl 1900.
 • Lofotfiske 22.–25. mars til Henningsvær.
 • HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT!
 • Nye priser for onsdagsseiling
 • Nye nøkler for Stakken
 • Stordugnad 14. april - vorren skal repareres.
 • Vi har Vipps! 🙂
 • Møter og masse aktiviteter fremover

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

PDF lastes ned her: Arctandrianytt nr 1/2018

Her kommer siste Arctandrianytt for 2016. Denne gangen kan du lese om:

 • Lutefiskbord lør 10/12 kl 20, Smørtorget - HURRA!
 • Lotteriet har vanvittig flotte premier! Men lodd må selges - kan du stille?
 • Motorgruppa Sotrøret er fortsatt uten lokaler - vet du om ledige lokaler?
 • UIT og "Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag"
 • Vi ble invitert til ro- og kystfestival i Skottland!
 • Møter og aktiviteter fremover

Seiling er over men båten trenger vedlikehold. Bli med på onsdager, les mer på FB.

PDF lastes ned her: arctandrianytt_nr_4_2016

Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag

Forbundet KYSTEN og UiT – Norges arktiske universitet inviterer til nordisk konferanse om tradisjonsbåtbygging i Tromsø 17. og 18. oktober 2016

Norsk og nordisk tradisjonsbåtbygging representerer en lang tradisjon hvor kom- pleks kunnskap er utviklet gjennom mange generasjoner. Virksomheten er utviklet, holdt vedlike og overlevert i felleskap organisert rundt båtbygging og båtbruk. Av ere årsaker står kunnskapen om byggingen av disse båtene i fare for å forsvinne. Det er derfor essensielt at vi fortsatt har tradisjonsbærere, bærekraftige miljøer og institusjoner som både kan føre kunnskapen videre og utvikle den.

Nordiske tradisjonsbåtbyggermiljøer er blant de beste i verden og etterspurt internasjonalt. Én del av disse miljøene er ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Forbundet KYSTEN og UiT reiser spørsmålet om hvordan UiT og universitetene kan bidra til å holde vedlike og utvikle disse kunn- skapsmiljøene. Vi reiser også spørsmålet om hvordan universitetenes rolle kan styrke UNESCOs arbeid for å ta vare på denne immateriell kulturarven. Kan man opprette et senter for tradisjonsbåtbygging ved UiT, hvor universitetenes innsats kan utvikles? Parallelt med dette arbeider Forbundet KYSTEN med å få nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne konferansen er et ledd i disse prosessene.

Om programmet
Konferansen skal belyse behovet for å opprette et senter for tradisjons- båtbygging ved universitetet i Tromsø, hvilken posisjon og rolle et senter kan ha – og hva det bør romme. Et av utgangs- punktene er at tradisjonsbåtbygging er et håndverk som baseres på spesi kk teoretisk og praktisk kunnskap som bør knyttes sterkere til akademiske institusjoner. Et annet at universitetene kan styrke denne båtbyggingens posisjon gjennom at man oppnår synergier med andre fagfelt som nautiske-, økonomiske og reise-/opplevelsesfag. Konferansen samler relevante fagfolk fra ere nordiske land. Vi nevner noen: Thomas Højrup (Universitetet i Aalborg), Britt Kramvig (UiT), Atle Ove Martinussen (Hordaland museumssenter); Jon Bojer Godal (Geitbåtmuseet), Terje Planke (Norsk folkemuseum), Dag nn Husjord (UiT), Nora Taksdal (KORK), Egil Pedersen (UIT). Fullstendig program vil foreligge etter sommerferien. Påmelding til tore@kysten.no. Konferansen er gratis men deltagerne må dekke reise, kost og overnatting.

 

Last ned:
brosjyre
program

Her kommer nytt Arctandrianytt. Denne gangen kan du lese om:

 • Feiring av Forbundet Kystens pris til Arctandria og at Salarøy er 25 år
 • Oppsett av Salarøy 17/9 - bli med!
 • Motorgruppa Sotrøret trenger nye lokaler - kan du hjelpe?
 • Lotteriet med flotte håndtverkspremier
 • Oppdatert prisliste for leie av Stakken, tilhenger og båter
 • Møter og aktiviteter fremover

Husk også onsdagsseiling hver uka. Oppmøte på brygga ved Duksundet på Håkøya.

PDF lastes ned her:Arctandrianytt_nr_3-2016

 

 

Lørdag 4. juni holder kystlaget Arctandria åpent dag på kystlagets naustområde på Kvaløya. Her vil vi vise frem ulike kystkulturaktiviteter og det vil blant annet bli mulighet for roing med småbåtene. 4H vil bake brød i steinovn og smia vil være åpen. Vi starter kl. 11.00 og holder det gående utover dagen. Salg av kaffe og svele i trivelige omgivelser.

Velkommen til å delta på levende kystkultur!