Skip to content

Dugnad

Lørdag 6. mai fra kl. 10:00 er det dugnad for klargjøring av Salarøy sitt utsett på lørdag 13. mai. Vi trenger å gå over tauverk og tilfar til båten. Noe smøring med tjære så ha på klær som tåler å bli skitten. Vi har også behov for å utbedre vorren, her er det steinbæring og sammenskruing av trestokker.

Utsett Salarøy

(Ny dato pga dårlig vær!) Søndag 14. mai er det utsett av Salarøy. oppmøte kl 11:00. Etter at lunner og slikt er lagt ut og det er nok folk tar vi samse tak og får bært ut båten. Vi har ny stråkjøl så i år tror vi det går relativt lett, kanskje lettere enn tidligere. Så er det alt som skal bæres inn av ballast, tilfar og mast skal reise.

Denne dagen serveres settargrøt. så om noen synes det er for tungt med bæring er lettere arbeid også. Det er fjære sjø kl 15:30 og på floa 21:30 kjører vi Salarøy til Eidkjosen.

Sjømatfest 2023

Helga 9. - 11. juni er det Sjømatfest og kapproing i Tromsø. Arctandria er invitert til å møte opp med Salarøy og evt en/to småbåter. Styret mener det er en fin måte å få vist oss fram og fortelle byens innbyggere hva vi holder på med. Vi trenger både folk som kan være med på å seile/gå båten fra Eidkjosen og til byen og tilbake igjen. Til byen vil skje på torsdag 8. juni. tilbake lørdag kveld eller søndag (Her har vi lagt inn et forbehold om været). På festivalområdet som i år for det meste er på Vervet vil vi også ha mulighet for stand. Vi planlegger å ha en bod/telt der vi kan få vist på skjerm, bilder og filmer fra Stakken og Salarøy. Kanskje får vi til eventyr/ fortellerstund for barn. Er det vær for det vil vi ta med en eller to småbåter slik at barn og foreldre kan få ro.

 • Vi trenger derfor personer som kan bemanne boden, Salarøy og småbåten(e) fredag og lørdag.
 • Kan du delta på seilasen mellom Eidkjosen og Tromsø samt har mulighet for noen en eller noen timers vakt i boden ta kontakt med oss i styret.
 • Svar til styret@arctandria.no eller på mobil til Per G Eilertsen 95294657.

Hei!
Mye vind å skiftende vær i det siste, men heldigvis det er liv og moro på Stakken. Vi får hele to møter nå i mars.

 • Velkommen til medlemsmøte torsdag 9. mars klokka 19, Stakken. Vi serverer mølje hvis det er å få tak i.
 • Årsmøte torsdag 30. mars, også fra klokka 19. Husk at saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sendt inn til styret senest 23. mars. 

Det er mye interessant som har skjedd i 2022, og det er ennå mer som skal skje i år.

Velkommen alle sammen!

Styret

Til medlemmer av Arctandria Tromsø kystlag:

Arctandria Tromsø kystlag har satt i gang et prosjekt med å restaurere stornaustet på Stakken. Informasjon om prosjektet er vedlagt.

Det er behov for frivillige til følgende oppgaver:

 • Barking av tømmer
 • Margesprenging av tømmer
 • Løfting av Naustet
 • Lage ny grunnmur
 • Lafting av nytt tømmer
 • Tilbereding av mat til dugnadsgjenget
 • Dokumentering av prosjektet, foto og tekst

Ved interesse ta kontakt med styret i Arctandria.

Med hilsen,
Eilif Pedersen
Leder Arctandria Tromsø Kystlag
Tlf  99150364

Denne gangen kan du lese om:

 • Årsmøte avholdes torsdag 31. mars kl 18.00 på Stakken
 • Vellykket julegrøt tradisjon
 • Minnneord - James Hoffman
 • Prosjekt Stornaustet - uppdatering
 • Aktiviteter for 2022:
  • Medlemsmøte og skreimølje 10. februar
  • Kystens dag 11. juni
  • Lofottur og skreifiske, Palmehelga.
  • Flere kurser planlagt (smi, torsk, bark og never, rigging)
 • Utsett av Salarøy, lørdag 23. april! Alle med!

Og mye annet spennende i Arctandrianytt.

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

Last ned her: Arctandrianytt 1/2022

Denne gangen kan du lese om:

 • Årsmøte avholdes torsdag 25. mars kl 18, på Stakken.
 • Gamme-huken i Sollidalsaksla
 • Vinterfiske i Kaldfjorden feb/mars. Kontakt Thomas.
 • Aktiviteter i slutten av 2020, Julebord, Flerkulturell Kystdag, mm.
 • Vi fikk innvilget korona krisepakke.
 • Oppgraderinger i Smia
 • Planer for 2021:
  • vedlikehold av Stakken område og bygningene,
  • vedlikehold av Stornaustet
  • videre drift av motorgruppa
  • Lofottur under palmehelgen. Kontakt Thomas.
 • Flere kurser planlagt:
  • Måsløyd/Sveipekurs
  • KNIVMAKERKURS !

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

Last ned her: Arctandrianytt #1 / 2021

Her kommer Arctandrianytt #1, 2018. Denne gangen kan du lese om:

 • Medlemsmøte med mølja torsdag 22. februar kl 1900. Bli med!
 • Innkalling til årsmøte tirsdag 20. mars kl 1900.
 • Lofotfiske 22.–25. mars til Henningsvær.
 • HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT!
 • Nye priser for onsdagsseiling
 • Nye nøkler for Stakken
 • Stordugnad 14. april - vorren skal repareres.
 • Vi har Vipps! 🙂
 • Møter og masse aktiviteter fremover

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

PDF lastes ned her: Arctandrianytt nr 1/2018

Her kommer siste Arctandrianytt for 2016. Denne gangen kan du lese om:

 • Lutefiskbord lør 10/12 kl 20, Smørtorget - HURRA!
 • Lotteriet har vanvittig flotte premier! Men lodd må selges - kan du stille?
 • Motorgruppa Sotrøret er fortsatt uten lokaler - vet du om ledige lokaler?
 • UIT og "Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag"
 • Vi ble invitert til ro- og kystfestival i Skottland!
 • Møter og aktiviteter fremover

Seiling er over men båten trenger vedlikehold. Bli med på onsdager, les mer på FB.

PDF lastes ned her: arctandrianytt_nr_4_2016

Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag

Forbundet KYSTEN og UiT – Norges arktiske universitet inviterer til nordisk konferanse om tradisjonsbåtbygging i Tromsø 17. og 18. oktober 2016

Norsk og nordisk tradisjonsbåtbygging representerer en lang tradisjon hvor kom- pleks kunnskap er utviklet gjennom mange generasjoner. Virksomheten er utviklet, holdt vedlike og overlevert i felleskap organisert rundt båtbygging og båtbruk. Av ere årsaker står kunnskapen om byggingen av disse båtene i fare for å forsvinne. Det er derfor essensielt at vi fortsatt har tradisjonsbærere, bærekraftige miljøer og institusjoner som både kan føre kunnskapen videre og utvikle den.

Nordiske tradisjonsbåtbyggermiljøer er blant de beste i verden og etterspurt internasjonalt. Én del av disse miljøene er ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Forbundet KYSTEN og UiT reiser spørsmålet om hvordan UiT og universitetene kan bidra til å holde vedlike og utvikle disse kunn- skapsmiljøene. Vi reiser også spørsmålet om hvordan universitetenes rolle kan styrke UNESCOs arbeid for å ta vare på denne immateriell kulturarven. Kan man opprette et senter for tradisjonsbåtbygging ved UiT, hvor universitetenes innsats kan utvikles? Parallelt med dette arbeider Forbundet KYSTEN med å få nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne konferansen er et ledd i disse prosessene.

Om programmet
Konferansen skal belyse behovet for å opprette et senter for tradisjons- båtbygging ved universitetet i Tromsø, hvilken posisjon og rolle et senter kan ha – og hva det bør romme. Et av utgangs- punktene er at tradisjonsbåtbygging er et håndverk som baseres på spesi kk teoretisk og praktisk kunnskap som bør knyttes sterkere til akademiske institusjoner. Et annet at universitetene kan styrke denne båtbyggingens posisjon gjennom at man oppnår synergier med andre fagfelt som nautiske-, økonomiske og reise-/opplevelsesfag. Konferansen samler relevante fagfolk fra ere nordiske land. Vi nevner noen: Thomas Højrup (Universitetet i Aalborg), Britt Kramvig (UiT), Atle Ove Martinussen (Hordaland museumssenter); Jon Bojer Godal (Geitbåtmuseet), Terje Planke (Norsk folkemuseum), Dag nn Husjord (UiT), Nora Taksdal (KORK), Egil Pedersen (UIT). Fullstendig program vil foreligge etter sommerferien. Påmelding til tore@kysten.no. Konferansen er gratis men deltagerne må dekke reise, kost og overnatting.

 

Last ned:
brosjyre
program

Her kommer nytt Arctandrianytt. Denne gangen kan du lese om:

 • Feiring av Forbundet Kystens pris til Arctandria og at Salarøy er 25 år
 • Oppsett av Salarøy 17/9 - bli med!
 • Motorgruppa Sotrøret trenger nye lokaler - kan du hjelpe?
 • Lotteriet med flotte håndtverkspremier
 • Oppdatert prisliste for leie av Stakken, tilhenger og båter
 • Møter og aktiviteter fremover

Husk også onsdagsseiling hver uka. Oppmøte på brygga ved Duksundet på Håkøya.

PDF lastes ned her:Arctandrianytt_nr_3-2016