Skip to content

Mariann Mathisen forteller om boka: Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv

nordlandsbåt og draug.jpgFlott historiebok om nordlandsbåten hvor forfatteren ønsker å inspirere unge og eldre til å bli interessert i vår fantastiske kystkultur og trekulturelle historie. Hvordan var det å reise på lofotfiske med nordlandsbåt på 1800-tallet? Sammen med førstereisgutten, skårungen, får du være med på en spennende seilas. Underveis møter du draugen og Sjørokk høvedsmann gjennom den nordnorske fortellerskatten.

I Nord-Norge bodde det samer, kvener og nordmenn, og alle hadde et forhold til nordlandsbåten? Men hvem bygde og hvem brukte den?

Boka er basert på forfatterens hovedoppgave i historie Med nordlandsbåten mellom praksis og symbol. Nordnorske fiskeres strategier mot fare og grenseforståelse 1830-1900 (2003). Arne-Terje Sæther er båtbygger, seiler og fotograf og har tatt de aller fleste bildene i dette rikt illustrerte verket.

ISBN: 978-82-997328-2-6. KASAVI/Båt og bilde, 2018. 216 s. Innb. 350.- (kan kjøpes fra Båt og bilde og Biblioteksentralen)

Etter vedtak på årsmøte 2018 er det nå montert ny kodelås på døra til Båtskottet.

Alle som vil benytte båtskottet, smia, naustet og småbåtene må betale en aktivitetsavgift på kr. 400 for tilgang til alle Stakkens fasiliteter.

Beløpet kan betales til Arctandrias kontonummer: 6420 05 43961

eller Vipps kr. 420 til Arctandria  501114.

Når betaling er mottatt vil du få adgang ved bruk av PIN etter ditt valg, 4 eller 5 siffer. Koden blir satt av en av våre administratorer. Låsen er programmet slik at det må benyttes PIN både for å låse opp og lukke igjen.
Problemer med å komme inn, ta kontakt med Per Grov Eilertsen på mobil 95294657

hilsen Styret