Skip to content

Båtene

Arctandria disponerer en hel rekke båter. De største, Salarøy, Drauen og Håløygen, omtales for seg i egne artikler. Foreninga disponerer også flere mindre båter, deriblant en toroms kjeks, en treroring som er bygd for motor, en treroms krumstevning fra Balsfjord, bygd ca. 1860 (båten er ikke i bruk). Foreninga eier også en 15-16 fots strandebarming fra Tromsø. Noen av disse båtene og medlemmenes båter omtales nærmere i båtregisteret.

Print Friendly, PDF & Email