Båtene

Arctandria disponerer en hel rekke båter. De største, Salarøy, Drauen og Håløygen, omtales for seg i egne artikler. Foreninga disponerer også flere mindre båter; to 2 1/2 roms færinger, en er rigget for råseil den andre er rigget for sneiseil. To treroringer, en typisk nordlandbåt og en kopi av en treroms krumstevning fra Balsfjord, bygd ca. 1860 (denne båten er ikke i bruk). Vi har også en 4 roms nordlandsbåt rigget med sneiseil. En toroms kjeks, som er satt lånt til Tromsø sjøfart og fiskerimuseum. Foreninga eier også en 15-16 fots Strandebarming fra Tromsø, denne er av museal karakter. "Ordførerbåten" en to roms Oselver gitt til Tromsø kommune i anledning byens 200 års jubileet i 1994, er lagret i våre naust.

Noen av disse båtene og medlemmenes båter omtales nærmere i båtregisteret.