Båtregister

I ARCTANDRIAS SKRIFTER nr. 8 gis det en oversikt over båteiere og båter i foreningen. Det er nå gått lang tid siden lista ble laget. Arctandria har fått nye medlemmer, og båter har skiftet eiere. I anledning nye hjemmesider håper vi på en oppdatering av denne lista. Vi ber også båteierne om å gi noen flere opplysninger som f. eks. byggeår, byggested og tidligere eiere. Dersom det finnes bilder av båten, vil vi gjerne vise disse i det nye registeret. Gi beskjed til redaksjon@arctandria.no.

Båter som har bilder og/eller informasjonstekst er merket med stjerne *