Håløygen

"Håløygen" (navnet fikk båten først i 1973 da den ble "Håløyglagets" eiendom, åttring bygd i Bindalen ca. 1880, eid av Karl Figenschou, Helgøy i Troms, og brukt som fiskebåt på Lofoten. Båten stod ubrukt fra ca. 1955 til 1973 da "Håløyglaget" i Oslo fikk tilbud om å overta båten. Den ble restaurert og brukt av "Håløyglaget" som medlemsbåt i 1974-1999, da Tromsø Museum overtok den med forpliktelse om å holde den i aktiv bruk. Museet inngikk da en avtale med Kystlaget Arctandria om å stå for det daglige ansvaret for båten.

For mer informasjon om Håløygen, les den grundige artikkelen fra Arctandrias skrifter