Salarøy

Salarøy er kystlagets stolte fembøring. Den er en realisering av en gammel drøm. Byggingen foregikk som et samarbeid med Tromsø Museum. Foreningas medlemmer hugget tømmer og brøt røtter, og skaffet materialer til båten ved egeninnsats. I løpet av sommeren 1991 ble båten bygget som utstilling utenfor Tromsø Museum av Gunnar Eldjarn.I august 1991 ble fembøringen sjøsatt, og fikk navnet "Salarøy" - etter et gammelt navn på Kvaløya. Stornaustet på Stakken var da nylig ferdigbygget, og Salarøy fikk plass her samme høsten. Stiftelsen Salarøy ble opprettet av Arctandria og Tromsø museum for å forvalte og drive fembøringen "Salarøy". Senere har museet overført sin andel helt og holdent til Arctandria, og stiftelsen ble således eid av Arctandria alene. Nå er Salarøy formelt overtatt av styret i kystlaget og ansvaret for driften ligger da til kystlaget.

I dag brukes Salarøy til onsdagsseilinger, langturer vår, sommer og høst, og til lofotfiske. For å følge med på hva Salarøy gjør og båtgruppas aktiviteter fra uke til uke kan du se siste nytt på hjemmesiden vår eller følge med på Arctandrias twitterstrøm.

Mer om Salarøy: