Småbåtene

Arctandria har 5 småbåter som kan brukes til ulike aktiviteter. De er fine for å dra på korte turer i nærområdet, både roende og seilende. Småbåtene er fine å øve seg på for å forstå prinsippene som ligger til grunn for å seile med råseil og sneiseil Båtene reagerer raskt og er enkle å håndtere i motsetning til storbåtene. Båtene er enkle å transportere, slik at de egner seg for turer som krever kjøring med båthenger. De brukes til kurs, på Stakkendagen og av båtgruppa på onsdagsseilingene.

Tjuvjoen, Havella og Grindhvalen ble bygd i 2007-2008 og døpt på Stakkendagen.

Kulingen, treroring

Tjuvjoen, treroring

Havella, 2.5 roms

Grindhvalen, 2.5 roms