Categories
Arctandrianytt

Arctandrianytt nr 2 – 2012

ARCTANDRIANYTT NR.2/2012 MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIA-TROMSØ KYSTLAG, FORENING I TROMSØ FOR BEVARING AV NORDNORSKE BÅTTYPER, TRADISJONELLE BRUKSFARTØYOG KYSTMILJØ. ARCTANDRIA BLE STARTET I 1979 OG HAR SIDEN 1987 VÆRT ET KYSTLAG I FORBUNDET KYSTEN. SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no ÅRSMØTE TID: torsdag 22. mars 2012 kl. 19:30 STED: Tromsø Museum MÅSEGGFEST TID: 24. mai 2012 STED: Stakken […]

Categories
Arctandrianytt

Arkiv Arctandrianytt 2001 – 2012

Vedlagt finnes arkiv for Arctandrianytt fra 2001 og fram til nummer 2 i 2012. Den er lagret i html-format samlet i en zip-fil. Dette er nyttig dokumentasjon av Arctandrias aktiviteter gjennom årene. Last ned zip-arkiv av Arctandrianytt fra 2001 til 2012