Categories
Arctandrias skrifter

Fembøringsnaust

Fra Arctandrias Skrifter nr. 6. Skrevet og illustrert av Leidulf Olsrud. Med tanke på dei som har planer om å skaffe seg eigen fembøring, og vil ha skikkelig hus til han, skal eg skrive om bygginga av “Arctandria” sitt stornaust. Bygginga har – til september 1991 – tatt 4 år, ikkje fordi byggearbeidet var vanskelig […]

Categories
Arctandrias skrifter

Søkkenot

Fra Arctandrias Skrifter nr.9. Skrevet og illustrert av Leidulf Olsrud. Ivar Olsrud er fødd i 1915 og vaks opp på Lundenes på Grytøya. Han var 15 år då han var på seinot for første gang. Denne beretninga er skreven ca. 1990. Søkkenota var i bruk til omkring siste krig. Det var særlig til seifiske den […]

Categories
Arctandrias skrifter

Linefiske på Spennbakken

Fra Arctandrias Skrifter nr. 11, 2003 av Helge Karlsen: Det er en grytidlig vintermorgen, klokka er bare såvidt rundet fem. Det er tidlig på året, jeg tror det kunne være i februar, og året er 1940, så det er gått mange år siden dette hendte. Jeg er opptatt med å plassere lunnene nedover fjæra så […]

Categories
Arctandrias skrifter

Emanuel Olsen fra Nord-Fugløya

Fra Arctandrias Skrifter nr. 11, 2003 av Helge Karlsen: Det hendte en vårdag så langt tilbake som i 1948 at jeg sto nede i det gamle naustet på Prestøra og klavet opp smålina etter endt vårfiske som jeg hadde rodd sammen med en onkel av meg her. Han hadde en sjark, en om- og påbygget åttring, […]

Categories
Arctandrias skrifter

Steinvor og grindvor

Fra Arctandrias Skrifter nr. 10, skrevet av Leidulf Olsrud. Den finaste voren heime var Johan Heide, poståpnaren sin. Den blei bygd i den tida då han blei poståpnar, og var visstnok tenkt som landgang for ei ekspedisjonskai der lokalbåtane kunne legge til. Utbygginga av hamna med molo og mudring og andre kaier gjorde det overflødig […]

Categories
Arctandrias skrifter

Skikk og uskikk i fjæra

Fra Arctandrias Skrifter nr. 11, 2003 av Leidulf Olsrud: Det er uhorvelig lenge sia vi tok til å bygge naust her i landet. Nausta må ha komme med den første faste bosettinga, altså då folk begynte å dyrke jord. I den tida – for 3-4000 år sia, brukte vi skinnbåtar, og dei måtte stelles pent […]

Categories
Arctandrias skrifter

Treroringen til Arctandria

Årsmøtet 2002 vedtok styrets saksframlegg om bygging av en ny tre-roring til Arctandria. Båten blir en kopi av en krumstemning fra om lag 1870 som har vært i Arctandria´s eie siden 1989. Båten ble målt opp på oppmålingskurs i 1989 -1990. Walter Pedersen laget oppmålingstegninger i 1990. Den gamle krumstemningen ble gitt til Arctandria som vederlag […]

Categories
Arctandrias skrifter

Kursvirksomhet i regi av Arctandria

Fra Arctandrias Skrifter nr. 1, 1987 av Walter Pedersen, illustrert av Leidulf Olsrud: Foreningen Arctandria ble startet i januar 1979, som en følge av at mange følte at Nordlandsbåten var i ferd med å forsvinne ut av det nord-norske kystmiljø. Dersom denne båttypen, symbolet for en hel landsdal, skulle bli borte for godt villa det […]

Categories
Arctandrias skrifter

Åttringen Håløygen

25 år i Håløyglagets eie 1973 – 1998 Fra Arctandrias Skrifter nr. 10, 1999 av Helge Kristiansen: Det hele begynte vel allerede i 1971, da var vi en gjeng som satt rundt bålet på “Sigurd­haugen” og snakket om seiling med Nord­landsbåter. Under samtalen kom vi inn på den da relativt nystartete “Ferderseilasen”, som var en […]

Categories
Arctandrias skrifter

Stell av nordlandsbåtens skrog og rigg (fra 1988)

Fra Arctandrias Skrifter nr. 2, 1988 av Helge N. Nilssen: Stell av båt og seil Det har i dei sista åra vore ei stadig stigande interesse for å ta vare på og bruke gamle bruksbåtar. Motiva bak denne interessen kan være så forskjellige, men dersom dette kan føre til at gamle handtverk, bruk av tradisjonell […]