Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsmelding 2021

Innkalling til årsmøte i Arctandria Tromsø Kystlag Tid: Torsdag 7. april kl. 1800 Sted: Stakken, Kystlagets naustområde på Kvaløysletta Last ned som PDF 1. Saksliste: Valg av ordstyrer og referent, samt to underskrivere av årsmøteprotokoll Gjennomgang av årsberetning Innledning Styrets årsrapport Årsrapport fra småsløydgruppa Årsrapport fra Smedtampan Årsrapport fra Stakken Årsrapport fra Båtgruppa Årsrapport fra […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsmøteprotokoll 2019 for Arctandria Tromsø kystlag

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2019

Årsmøte i Arctandria Tromso kystlag, 11. juni 2020 Årsmøteprotokoll-m-signaturer-for-2019-Arctandria Tid: Torsdag 1. juni kl 1930 pa Stakken Sted: Stakken, Kystlagets naustomrade pa Kvaloysleta Saksliste: Valg va ordstyrer og referent, samtot underskrivere va ärsmoteprotokol .2 Gjennomgang va ärsberetning 2.1 Innledning 2.2 Styrets arsrapport 2.3 Arrapport fra smäsloydgruppa 2.4 Arsrapport fra smedtampan 2.5 Arsrapport fra Stakken 2.6 […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Revidert årsmøteprotokoll 2019 med årsberetning, innkalling og valg

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2018

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2018 2.1 Innledning 2018 har vært et aktivt år for Arctandria Tromsø Kystlag, og det er mange som har blitt kjent med kystlaget og deltatt på våre aktiviteter. Første del av vinteren i 2018 dreide aktivitetene våre seg om vedlikehold og dugnad på Salarøy, og det var møter i de […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning 2018 for Arctandria Tromsø Kystlag

Husk årsmøte torsdag 28. mars kl 1900 på Stakken som varslet 11/2. Her kan du lese årsberetning og alle aktivitetene som Arctandria har gjennom et år.

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2017 og årsmøte 2018

Årsmøte i Arctandria Tromsø kystlag, 20. mars 2018 Sted: Stakken Tid: kl 1900 Antall medlemmer tilstede: 14 Godkjenning av saksliste og innkalling: godkjent Valg av ordstyrer: Toril Hanson Valg av referent: Ingrid Sommerseth Valg av to underskrivere til årsmøteprotokoll: Leidulf Olsrud og John Zakariassen Gjennomgang av årsberetning: a. Innledning og styrets årsrapport ble lest av […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsmøtet 2018- Innkalling og årsberetning

Husk Arctandrias Årsmøte tirsdag 20 mars kl 1900 på Stakken: årsmøte 2018 innkalling og beretning

Categories
Årsmeldinger Møter Nyheter

Innkalling til årsmøte, onsdag 22. mars kl 1900 på Stakken

Her finner du Innkalling og årsberetning årsmøte i Arctandria 2017 Balanse 2016 Resultatregnskap 2016

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2016

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2016 Innledning 2016 har vært et svært aktivt år for Arctandria Tromsø Kystlag og det er mange i Tromsø og i Nord-Norge som har blitt kjent med oss og våre aktiviteter. Første del av vinteren i 2016 var aktivitetene preget av vedlikehold på Salarøy og møter i de ulike håndverksgruppene […]