Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2015 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2015. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2014

Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2014 Innledning 2014 har vært et år preget av generell stor aktivitet i regi av Arctandria. Spesielt gledelig er at vi har fått i gang en svært aktiv smigruppe som jevnt og trutt sørger for at det stiger røyk opp fra pipa på smia. Arctandria har i 2014 også drevet […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2013

Styrets årsmelding av Sirin Storjord Ovesen Medlemmer i styret har vært: Thomas Johansen (leder), Per Grov Eilertsen (kasserer), Eilif Pedersen, Tom Arild Kristiansen og Sirin Storjord Ovesen. Hedvig Ølmheim har vært møtende vara. Styret har hatt 7 styremøter siden forrige årsmøte: 20. mai, 6. oktober, 3. november, 5. desember, 19. januar, 16. februar og 16. […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2012

Årsmelding for Arctandria Tromsø Kystlag 2012 Styrets årsberetning v/Thomas Johansen: Generelt Antall medlemmer per 29.11.12 : 196 + 3 æresmedlemmer Det har gjennom året vært jevn aktivitet i foreningen og det er tydelig at vi har mange dyktige og interesserte medlemmer. Året har likevel vært preget av noe mindre aktivitet blant medlemmene enn tidligere år […]

Categories
Årsmeldinger

Arkiv årsmeldinger og regnskap 2002 – 2009

Årsmeldinger og regnskap for kystlaget Arctandria fra årene 2002 til 2009 kan her lastes ned. Arkivet er pakket i en zip-fil.

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2011 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2011. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2010 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2003. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2009

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 1/1 – 31/12 2009 Styret har i perioden bestått av: Arne R Hole, leder Jan-Peter Elich, sekretær Elisa Strand/ Julia Sivertsen kasserer Tom A. Kristiansen, materialforvalter Ketil Paulsen, styremedlem Einar Indrevold, vararepresentant ( Julia valgt på medlemsmøte etter at Elisa flyttet) Ansvarlig i Komiteer/aktivitetsgrupper: Valgkomiteen Stakkenkomiteen Kursansvarlig Hjemmesideansvarlig Motorgruppa […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2008 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2008. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2007

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 1/1 – 31/12 2007 Styret har i perioden bestått av: Ragnhild Myrstad, leder Rob Barrett, kasserer Tom A. Kristiansen, materialforvalter Ketil Paulsen, styremedlem Svenn-Erik Tønnessen Busch, styremedlem Einar Indrevold, vararepresentant Ansvarlige i komiteer/aktivitetsgrupper Valgkomiteen Stakkenkomiteen Kursansvarlig Hjemmesideansvarlig Motorgruppa Båtansvarlig Representant i Fylkeslaget Styrets repr. i Salarøystiftelsen Arctandrias kontakt til […]