Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2006

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG 1/1 – 31/12 2006 Styret har i perioden bestått av: Komiteer: Ragnhild Myrstad, leder Rob Barrett, kasserer Tom A. Kristiansen, materialforvalter Signe Dalsgaard, styremedlem Marianne L. Nielsen, styremedlem (t.o.m. februar) Svenn-Erik Tønnessen Busch, styremedlem (f.o.m. mars) Einar Indrevold, vararepresentant Totalt ant. medlemmer Hovedmedlemmer Familiemedlemmer Æresmedlemmer Æresmedlem Sverre Slettmo gikk […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2005 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2005. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2004

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2004 Styrets sammensetning i perioden: Leder: Torleif Olsen Sekretær: Amilcare Cassandro (gikk ut i september) Kasserer: Leif Wallann Materialforvalter: Tom Kristiansen Styremedlem: Siri Moe Varamedlem: Frode Aspenes (sekretær fra september) Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen. Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”. Komiteer: Valgkomité: Bente […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2003 mangler

Vi mangler årsrapporten for 2003. Hvis du har en kopi, kan du veldig gjerne sende den til oss: niklas.backman@gmail.com

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2002

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2002 Årsmøtet 2002 ble holdt i Rotunden 27.02.02. Styrets sammensetning i perioden: Leder: Torleif Olsen Sekretær: Rune Sandberg Kasserer: Leif Wallann Materialforvalter: Tom Kristiansen Styremedlem: Siri Moe Varamedlem: Frode Aspenes Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen. Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”. Komiteer: Valgkomité: Gudmund […]

Categories
Årsmeldinger Nyheter

Årsberetning for 2001

ÅRSMELDING FOR ARCTANDRIA TROMSØ KYSTLAG 2001 (21.02.01-27.02.02) Årsmøtet ble holdt i Museummssalen – Tromsø museum 21.02.01. Styrets sammensetning i perioden: Leder: Torleif Olsen Sekretær: Rune Sandberg Kasserer: Sølvi Haugen Materialforvalter: Arne Aspenes Styremedlem: Siri Moe Varamedlem: Niall Armstrong Siri Moe har vært styrets representant i Salarøystiftelsen. Det ble gitt ut 7 nummer av ”Arctandria nytt”. […]