Categories
Møter Nyheter

Varsel om årsmøte i Arctandria Tromsø kystlag 26 mars 2020

Torsdag 26 mars 2020 kl 1900 på Stakken. Saker til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 5. mars 2020.

Categories
Årsmeldinger Møter Nyheter

Innkalling til årsmøte, onsdag 22. mars kl 1900 på Stakken

Her finner du Innkalling og årsberetning årsmøte i Arctandria 2017 Balanse 2016 Resultatregnskap 2016