Skip to content

SEILKURS NYBEGYNNER:

Påmelding til Tore: mob. 977 02 562 eller epost tore.bugge@gmail.com

Helgen 19-21.april – Seilkurs Småbåt
Helgen 4-5.mai – Seilkurs Salarøy

I tillegg jobber styret med å få i stand følgende: Ølbryggekurs, plantefargingskurs og barkekurs. Informasjon om knivkursene finnes på egne sider.

Interesse meldes til styret. 

Båtgruppa er kommet i gang med onsdagsdugnad for å få båtene i stand til utsett. Som alltid møtes den trivelige gjengen på onsdager etter kl. 18 på Stakken. ALLE er hjertelig velkommen!

Følgende onsdager er det planlagt aktivitet: 13.2., 27.2., 13.3., 3.4., 10.4., 17.4. (ev onsdagsseiling).
Utover det er det planlagt følgende:

Søndag 3/3 - Rotur til Grindøya (evt lørdagen hvis værbegrensning) Lørdag 13/4 - Utsett Salarøy?
Helga 19-21/4 – Seilkurs Småbåt
Onsdag 24/4 - Onsdagsseiling!

Helga 4-5/5 – Seilkurs Salarøy Pinsehelga 16-20/5 - Vårtur?

Last ned Arctandrianytt som pdf her

MEDLEMSMØTE

Neste møte finner sted torsdag 07. februar kl. 19:30 på Stakken.

Tema på dette møtet er DET HERRENS ÅR 2013 – Planer for første halvår

Nye Stakken, Lyra, kurs mm.

Møt opp og si din mening. Etterpå blir det tid til andre foreningsoppgaver.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Onsdag 20. mars 2013 kl. 19.30 holder Arctandria Årsmøte på Tromsø
Museum. Gjennomgang av årsrapport, valg av styrets leder, valg av nye
styremedlemmer mm.

I følge vedtektene må ”forslag til årsmøtesaker være styret i hende minst
en uke før møtet. Benkeforslag kan kun tas opp hvis to tredjedeler av de
frammøtte stemmer for behandling. Forslag om oppløsning kan ikke tas opp
som benkeforslag.”

Nytt fra båtgruppa

Båtgruppa er kommet i gang med onsdagsdugnad for å få båtene i stand til
utsett. Som alltid møtes den trivelige gjengen på onsdager etter kl. 18 på
Stakken. ALLE er hjertelig velkommen!

Følgende onsdager er det planlagt aktivitet: 13.2., 27.2., 13.3., 3.4., 10.4., 17.4.
(ev onsdagsseiling).
Utover det er det planlagt følgende:

Søndag 3/3 - Rotur til Grindøya (evt lørdagen hvis værbegrensning)
Lørdag 13/4 - Utsett Salarøy?
Helga 19-21/4 – Seilkurs Småbåt
Onsdag 24/4 - Onsdagsseiling!
Helga 4-5/5 – Seilkurs Salarøy
Pinsehelga 16-20/5 - Vårtur?

UTSETT SALARØY

Det er foreløpig satt av lørdag 13. april. Følg med på www.arctandria.no eller i
Arctandrianytt for oppdatert informasjon når datoen nærmer seg.

KURS

SEILKURS NYBEGYNNER: Påmelding til Tore: mob. 977 02 562 eller
epost tore.bugge@gmail.com

Helga 19-21/4 – Seilkurs Småbåt
Helga 4-5/5 – Seilkurs Salarøy

I tillegg jobber styret med å få i stand følgende:
Smikurs, ølbryggekurs, plantefargingskurs og barkekurs.

Interesse meldes til styret.

Ønsker du å få Arctandrianytt
Vi ønsker fortsatt tilbakemelding fra medlemmer som fortsatt ønsker å få
Arctandrianytt i posten.
Tilbakemelding gis per brev, tekstmelding (til 41415783) eller epost
(ehlich@gmx.net).
Alle andre som ønsker å bli oppdatert via epost bes å sende en kort beskjed til
ehlich@gmx.net .

Det blir dugnad på Lyra for å gjøre den gamle damen vinterklar. Hun skal få ny polysterkåpe (les: presenning) for å forhindre at hun tynges av snø utover vinteren.

Oppmøte på kaia i Eidkjosen torsdag 13. desember klokka 18.00. Arbeidsledere er Per og Thomas. Er vi mange nok går det fort.

Les om nye kurs i kveitefiske og lefsebaking, om planene til båtgruppa og om neste mdlemsmøte. Kan lastes ned her

---

ARCTANDRIANYTT NR.5/2012 MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIATROMSØ KYSTLAG, FORENING I TROMSØ FOR BEVARING AV NORDNORSKE BÅTTYPER, TRADISJONELLE BRUKSFARTØY OG KYSTMILJØ.

MEDLEMSMØTE
TID: 01. november 2012 kl. 19:30
STED: STAKKEN
TEMA: LYRA, prosjekt med potensial eller håpløst vrakgods? Hvor
går veien videre, beholde eller avhende?

Neste møte finner sted torsdag 01. november kl. 19:30 på Stakken.
Tema på dette møtet er MS LYRA
Lyra har vist seg og være i dårligere forfatning enn det vi hadde sett for oss ved
overtagelse. Å få den i stand vil ta lang tid og kreve mye resurser både i form av
arbeidstid og penger. For tiden er det manglende interesse i Arctandria for å ta
på seg det ansvar som et slikt prosjekt krever og stemningen blant de som har
arbeidet med båten er heller laber.
Hvis det er noen av medlemmene som virkelig ønsker å ta ansvar og jobbe for at Lyra
skal bli i Arctandria må de nå kjenne sin besøkelsestid og gi beskjed om dette, hvis
ikke vil vi starte arbeidet med å bli kvitt båten.
På dette medlemsmøtet kommer vi til å presentere Lyras fortid, nåværende tilstand og
hva som kreves for å få båten sjødyktig.
Møt opp og si din mening. Etterpå blir det tid til andre foreningsoppgaver.
Nytt fra båtgruppa
Her følger plan for onsdagsdugnadene fram til jul. Vi har blitt enig om å møtes
annenhver onsdag (med ett unntak) i vinter ettersom Salarøy allerede er klar til
neste sesong. Dessuten er det bedre at vi er flere som møtes sjeldnere enn at det
møter 2 og 3 stykker hver uke.
Onsdag 31. oktober:
Rydde i stor- og lillenaustet
Rive løftingen til Håløygen og ta vare på skjelettet
Onsdag 7. november:
Filmkveld i rorbua med "Nattseilere"
Onsdag 14. november:
Starte prosjektering av "voksne" seil til Tjuvjo, Havella og Grindkvalen.
Onsdag 28. november:
Bacalaokveld
Onsdag 12. desember:
Juleavslutning med det store julepakkespillet.
Bildevisning fra året som har gått
En eller annen helg må vi også få til en routflukt til Grindøya slik vi hadde i
fjor. Det var magisk!
ALLE er hjertelig velkommen!

Dugnad gir penger…som vi trenger
Arctandria får 100 kr pr time vi hjelper Knut med å bygge utbygg. Til nå
har vi jobbet ca. 100 timer, men det er på langt nær ferdig. Følg med på de
mailer som blir sendt ut eller hjemmesiden og meld dere på til Knut på
knut.b.knutsen@opinor.no.Julebord
Styre i Arctandria jobber med å få til et julebord i år og. Foreløpig dato er satt
til 1. desember med mulighet for endringer.
PÅMELDING snarest til Per Grov Eilertsen på mobil 952 94 657 eller epost:
per-geil@online.no

KURS
Kveitefiske: det er satt av 2.-4. november til kurs i kveitefiske. Vi bruker
helgen til å egne, sette og dra kveitelina med håp om en ny stor fangst. Det
hele legges opp slik at det blir mulighet for felles matlaging og overnatting
i rorbua for de som er interessert. Påmelding skjer til Thomas Johansen på
mobil 970 22 031 eller epost: Thomas.Johansen@dirnat.no

Kurs i lefsebaking: Er det noen av dere som kan stå ansvarlig for å ordne sted
og påmelding til lefsekurs? I så fall har Knut sagt seg villig til å vise kunsten.
Gi tilbakemelding til styret ved Thomas så fort som mulig.

Ønsker du å få Arctandrianytt
Ved forrige Arctandrianytt informerte vi om «slutten» for papirutgaven.
Vi ønsker fortsatt tilbakemelding fra medlemmer som fortsatt ønsker å få
Arctandrianytt i posten.
Tilbakemelding gis per brev, tekstmelding (til 41415783) eller epost
(ehlich@gmx.net).
Alle andre som ønsker å bli oppdatert via epost bes å sende en kort beskjed til
ehlich@gmx.net .
For de som ikke har fått det med seg. Arctandria har fått en veldig flott ny
nettside. Under www.arctandria.no finner du de nyeste nyheter og kan grave i
gamle arkiv.Returadresse: Arctandria Tromsø Kystlag, Postboks 2181, 9268 Tromsø

AKTIVITETSKALENDER
Ø Tirs. & lør. Arbeid på Stakken
Ø Mandager fra kl.18.00 Sveiping og småsløyd på Stakken
Ø Tirsdager fra kl. 18.00 4H-klubben Kuling på Stakken
Ø Onsdager Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT?
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Jan-Peter Ehlich
ehlich@gmx.net eller til en annen i styret.
FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb: tlf. privat: e-post adr:
Leder: Thomas Johansen 970 22 031 Thomas.Johansen@dirnat.no
Sekretær: Jan-Peter Ehlich 414 15 783 ehlich@gmx.net
Lyrakontakt: Tore Bugge Pedersen 977 02 562 tore.bugge@gmail.com
Rekruttering: Sirin Storjord Ovesen 905 54 483 sirin.s.ovesen@gmail.com
Kasserer: Per Grov Eilertsen 952 94 657 per-geil@online.no
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen 930 87 581 776 36 931 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Varamedlem: Rune Opheim 915 83 199 rune@opheim.org
…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig: Julia Sivertsen 481 38 050 juliasivertsen@hotmail.com
Ansv. hjemmeside: Torbjørn Askevold askevold@gmail.com
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen 930 87 581 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Leder båtgruppa: Rune Sandberg 930 69 575 rusan@norconsult.no
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen 930 87 581 tom.a.kristiansen@bluezone.no

Vi har satt opp en plan for onsdagsdugnadene fram til jul. Vi har blitt enig om å møtes annenhver onsdag i vinter (med unntak av 7. november) ettersom Salarøy allerede er klar til neste sesong. Dessuten er det bedre at vi er flere som møtes sjeldnere enn at det møter 2 og 3 stykker hver uke. Det blir artigere da!

Onsdag 31. oktober:
Rydde i stor- og lillenaustet
Rive løftingen til Håløygen og ta vare på skjelettet.

Onsdag 7. november:
Filmkveld i rorbua med «Nattseilere».

Onsdag 14. november:
Starte prosjektering av «voksne» seil til Tjuvjo, Havella og Grindkvalen.

Onsdag 28. november:
Bacalaokveld

Onsdag 12. desember:
Juleavslutning med det store julepakkespillet.
Bildevisning fra året som har gått

En eller annen helg må vi også få til en routflukt til Grindøya slik vi hadde i fjor. Det var magisk!

ALLE er hjertelig velkommen!

Gammelbutikken på Tulleng
Gammelbutikken på Tulleng - Foto: Synnøve Steinsland

Gammelbutikken er omsider ferdig restaurert! Det er derfor med ekstra stor glede vi ønsker velkommen til 'ullhelg' på Tulleng, lør 27. og søn 28. okt kl. 11-16. Det blir åpent landhandelmuseum og kafè med salg av kaffe/te, lefse, hjemmelaga saft, kanelsnurrer og havrekjeks. Videre blir det salg av villsaugarn fra Tussøy (både spunne garn og forgarn) og salg/bestilling av villsauskinn og diverse skinnprodukter. Sissel Hauan vil selge sine flotte tova og strikka produkter. Planen er også å vise bildespill om ‘sjøvotter/ totomlinger’ og om villsauene på Tussøy. Vi tar både kort og kontanter. Velkommen til hygge, handel og høststemning i Kattfjorden! Beste hilsen Synnøve & Svein

PLAKAT - ULLHELG PÅ TULLENG

Det er rett å slett så mange som har andre gjøremål denne helga, så vi utsetter oppsett av Håløygen til neste lørdag. Gi gjerne Rune Sandberg(rune.sandberg@norconsult.com) tilbakemelding om hvem som kommer

Plan
-Avgang fra Eidkjosen kl 08.35 (oppmøte 08.30) - Straumen snur mot Tromsø ca kl 11.
- Oppmøte Hella ca. kl. 10.45

Hilsen Rune

Kurs: Lage årer til nordlandsbåt/småbåter
Målet for opplæringa er å gjøre flest mulig av medlemmene og andre i stand til å lage årer til kystlaget og seg selv. Årene blir 3 til 3.5 meter lang.
En dag med hogst av emnetrær To til fire kurskvelder på Stakken
Innhold:Årer i Kulingen
Utvelging av emnetrær
Hogst
Bruk av kystlagets maskiner
Bruk av håndverktøy, maler og rundholt strip
Høvling
Finpussing
Skauting

Kursleder: Leidulf Olsrud

Kurset starter opp når det er nok påmeldte (5-8 personer), men er tenkt gjennomført i oktober.
Kursavgift på 250 kroner. Påmelding til Leidulf på telefon 99484080

Hei! På medlemsmøtet på torsdag i forrige uke la jeg fram et forslag til dugnad. Jeg trenger hjelp til å få opp råbygget før det blir frost sånn at jeg kan dekke til rundt bygget. I dag står tomta åpen og vi har ikke noe inngangsparti – så det begynner å haste litt. I tillegg hadde det vært fint om  det ble hjulpet til med resten også – innvendig – og noe steinbæring fra gamle kjelleren. Medlemmene i Arctandria inviteres til å delta i byggeprosessen og Arctandria får penger for jobben.

Vedlagt er tegninger på tilbygget. Det er en spesiell byggemetode hvor en bruker osb-plater og 48x98 som stenderverk. Utenpå dette legger en rocwoolplater, legger kledning på utsiden av det og så isolerer en på innsiden. Dette er en metode som Odd Steinsvik har utviklet gjennom utviklingen av de såkalte I-Boxene hans – en enkel og spennende måte å bygge på som gir lavere kostnader. Å lære seg denne måten å bygge på kan gi en lettere inngang for førstegangsboligkjøpere å komme seg inn i hus på. Vi jobber med et ungdomsboligprosjekt og dette vil være byggemetoden som blir anvendt i dette prosjektet.

Jeg kan også ordne med et kurs i denne byggemetoden fra Arkitekt Odd Steinsvik sånn at vi får et faglig påfyll også – han er mer berømt internasjonalt enn her i Tromsø. http://www.arkitekturnytt.no/2007/07/nordnorsk-arkitekturpris-2007-til-i-box.html

http://steinsvikarkitektkontor.blogspot.no/2009/12/i-box-120.html

Vedlagt er en prosjektplan. Jeg trenger å vite at det er en stamme av folk – 2-4 personer som kommer jevnlig og som forstår framgangen i prosjektet. Hvor mange timer som vil gå med til dette vet jeg ikke helt – men sikkert 2-300 timer. Det blir laget timelister som ligger her slik at de som stiller blir registrert med antall timer. For hver time betaler jeg 100 kroner i godtgjørelse til Arctandria.

På dugnader på hverdager inviterer jeg til middag kl. 16.00 slik at de som vil kan få middag her istedenfor å dra hjem og spise og så komme hit. Dette forutsetter at jeg får vite hvor mange som kommer til middag dagen før.

 

I helgene vil det bli servert mat – både lunsj og middag. Da trenger jeg også å vite hvor mange som kommer.

Ønsker du å delta? Send mail, sms eller ring.  Mailadressen er: kbk@opinor.no

Vi sees!

Knut B. Knutsen
Organisasjonsutvikler/Daglig leder
Mobil  90 55 03 68