Skip to content

Hei, her er liten oversikt over sommerens planer:

 • Det er planlagt medlemsmøte på Stakken den 2 juni kl 18:00 med servering av måseegg. Bli muligens noe reker også. Ta kontakt med Thomas Johansen på tlf 99437644 for de som vil ha egg.
 • 18 juni blir det dugnad på stakken, arbeidsliste blir satt opp.
 • 23 juni blir det tradisjonell Sankthansfeiring med rømmegrøt og grillen er varm.
 • 25 juni blir det arrangert et neverkurs inne i Balsfjorden, hvor vi henter never.
 • Det er planlagt at vi må ta en oppgradering av parkeringsplassen nå i sommer.

Motorgruppa Sotrøret er avviklet
Vi har stort sett fått tømt verkstedet til Sotrøret. Det er noen motorer igjen som det er ønskelig å ta vare på samt en del verktøy.

Stornaustet
Vi har fått ei brakke som står på Stakken, den er kun midlertidig plassert der. Den er beregnet til å ha de motorene i som Arctandria skal ta vare på. Er også beregnet brukt til å ha redskaper og utstyr som trengs når vi går i gang med Stornaustet. Vi har fått levert tømmer på Stakken dette skal brukes når vi går i gang med Stornaustet, men først må det barkes, og margsprenges. Så skal det ligge over vinteren å tørke.

Vi må også i år gå i gang med å løfte Stornaustet for å få lagget en ny grunnmur. Til dette trenger vi både folk og stein til muren. Vi har planlagt å lage disse oppgavene som kurs, så det er bare og melde sin interesse til styret.

Til medlemmer av Arctandria Tromsø kystlag:

Arctandria Tromsø kystlag har satt i gang et prosjekt med å restaurere stornaustet på Stakken. Informasjon om prosjektet er vedlagt.

Det er behov for frivillige til følgende oppgaver:

 • Barking av tømmer
 • Margesprenging av tømmer
 • Løfting av Naustet
 • Lage ny grunnmur
 • Lafting av nytt tømmer
 • Tilbereding av mat til dugnadsgjenget
 • Dokumentering av prosjektet, foto og tekst

Ved interesse ta kontakt med styret i Arctandria.

Med hilsen,
Eilif Pedersen
Leder Arctandria Tromsø Kystlag
Tlf  99150364

Innkalling til årsmøte i Arctandria Tromsø Kystlag

Tid: Torsdag 7. april kl. 1800

Sted: Stakken, Kystlagets naustområde på Kvaløysletta

1. Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent, samt to underskrivere av årsmøteprotokoll
 2. Gjennomgang av årsberetning
  1. Innledning
  1. Styrets årsrapport
  1. Årsrapport fra småsløydgruppa
  1. Årsrapport fra Smedtampan
  1. Årsrapport fra Stakken
  1. Årsrapport fra Båtgruppa
  1. Årsrapport fra motorgruppa Sotrøret
  1. Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa
  1. Årsrapport fra Kulingen 4H
 3. Innkomne forslag og saker
 4. Planer for 2022
 5. Regnskap 2021
 6. Budsjett for 2022
 7. Valg

2. Årsberetning for Arctandria Tromsø Kystlag 2021

2.1 Innledning

Styrets årsrapport

Styret i Arctandria Tromsø kystlag har i 2021 bestått av:

Eilif Pedersen, leder
Per Grov Eilertsen, økonomiansvarlig
Frode Aspenes, materialforvalter
Toril Hanson, styremedlem
Glen Wilson, styremedlem
Thomas Johansen, varamedlem

Webansvarlig:
Niklas Beckman

Valgkomite:
Ingrid Sommerseth
Bjørn Hegg

Det har blitt avholdt 9 styremøter, 78 saker har vært behandlet.

Innledning
Høst og vintere brukte styret mye av tiden på planlegge restaureringen av Stornaustet herunder å skrive søknader for å finansiere prosjektet. Gudmund Sundlisæter hjalp styret med tilstandsrapport, bilder og prisoverslag som fulgte søknadene. Arctandria Tromsø Kystlag ble tildelt 500 000,- fra Forbundet Kysten til prosjektet.
Det ble også søkt om 50 000,- fra samfunnsløftet fra Sparebank1, og 50 000,- fra Tromsø kommune.

Sankthans ble feiret på Stakken med passelig med folk, det ble servert rømmegrøt, grillen var varm og kaffe ble kokt. Vi fikk også overlevert bevis på at Arctandria fikk 500 000,- fra Forbundet Kysten og Sparebankstiftelsen Dnb av Per Einar Eilertsen.

Det ble også arrangert “Turmat fra hele verden” sammen med Forum for natur og friluftsliv og 4h Troms.

På et medlemsmøte på høsten ble det servert får i kål og elg i kål.

Det planlagte julebordet ble avlyst på grunn av koronar situasjonen, men i desember ble det servert adventsgrøt på Stakken, både inne i Båtskottet og ute på tunet, hvor vi hadde tent bål.

På høsten var det diskusjoner, undersøkelser   av tømmerkjøp til Stornaustet, herunder innhenting av priser på tømmer. Vi var også på utkikk etter tømmermenn som har laftekompetanse.

På onsdagene gjennom vinter, vår og høst har det blitt gjennomført dugnad på Salarøy og noe forefallende arbeid på Stakken.

Årsoversikt

Februar
Medlemsmøte med mølja.

23. juni
Utleie av Stakken til to barnehager, to medlemmer hjalp til med aktiviteter for barna og det ble fisket noe småtorsk og kokt suppe på fangsten.
Det ble feiret St. Hans på Stakken, med t rømmegrøt og grillmat  og det ble servert kaffe.
Det møtte opp bra med folk. Mange koste seg på nedsiden av naustene og folk trivdes i godværet.  Å få komme ut etter en lang pandemivinter satte folk tydelig pris på.
Per-Einar Eilertsen var til stede som representant fra Forbundet Kysten. Han overrakte et bevis på at Arctandria hadde fått et tilskudd på kr. 500 000,- til bruk for å restaurere Stornaustet.

29.august
Vi var med på “Vi Går Ombord” som ble arrangert av Uit, Norges arktiske universitet og m. flere. Vi stilte med to småbåter i Folkeparken.

05. september
Dugnad på Gammehuken i Sollidalsaksla. Det ble lagt mere torv på taket og  ordnet med sitteplasser inne.

11. september
Turmat fra hele verden. Området til Arctandria ble lånt av forum for natur og friluftsliv og 4H Troms hvor de arrangerte matlaging ute. Wedeb fra Eritrea serverte Eritreisk festmat, samt kokk Rune hadde turmat på bål og grill.

23. september
Årsmøte for 2020 ble gjennomført både på Stakken og på Teams. Det fungerte bra.

10. oktober
Sjømannsbyen barnehage lånte Smia og Båtskottet. De hadde med egne smi-instruktører. Barna fikk være med å smi seg egne smørkniver, og spiste formiddagsmat inne i båtskottet. Området ble også brukt til lek mellom øktene i smia.

14. oktober
Medlemsmøte på Stakken hvor det ble servert får- og elg i kål. Det var ni personer som møtte opp.

05. desember
Adventsgrøt på Stakken. Et nytt arrangement, som var veldig vellykket og bør derfor bli en tradisjon. Bål og bespisning ute under nordlyset, og de som var mere frosne av seg var inne i varmen.

2.3 Årsrapport fra småsløydgruppa

Småsløydgruppa holder stand!
I 2021 har det vært avholdt 1 kurs i sveiping, men ingen av kursdeltakerne har fortsatt å møte
opp på mandagene.

I sommer var fire fra gruppa på Mjelde og samlet tæger. I tillegg har vi fått brakt sveipematerialer fra Trøndelag.
De faste møtedeltakerne driver i hovedsak med sveiping, med Leif Wallann som læremester.  Faste møtedeltakere er nå 6 personer.
I tillegg kommer det ofte besøkende innom for å delta i kaffepausen og bidra til hyggelig prat.
Fast møtetidspunkt er mandager kl. 18.00.

Mars 2022
Småsløydgruppa

2.4 Årsmelding fra Smedtampan

Dette året har også vært preget av Covid-19 situasjonen og de begrensninger det har medført for oss alle inkludert oss i Smedtampan.

Det har likevel vært et aktivt år. Det går en svart sti i snøen mellom båtskottet og smia. Det store prosjektet har vært renoveringen av smia. Jeg ser at jeg i fjorårets årsmelding nevnte at vi var i gang med en søknadsprosess om økonomisk støtte. Vi fikk støtte fra Sparebank 1 og Samfunnsløftet på kroner 40 000,-, men vi fikk også kroner 15 000,- fra Husfliden.

Prosjektene vi søkte om støtte til, er begge gjennomført. Resultatet er en bedre utstyrt smie enn noen gang før. Vi har nå to velfungerende esser der vi har montert viftene ute, og dermed redusert støyen i smia til et langt mere behagelig nivå. Videre har vi fått et bedre avtrekk slik at vi har mindre røyk inne i smia. Vi har fått en splitter ny ambolt til og en god del tenger og litt annet utstyr.

Golvet som vi la i fjor første gang er også senket og lagt på nytt for å få mindre fukt i tømmeret, men vi ser at gulvet blir vått når det er mildvær eller mye regn over tid.

Takk til alle som har deltatt i dugnadsarbeidet.

Fortsatt ser vi at verktøyet vårt av og til havner ute i resten av anlegget og forsvinner, men det har blitt bedre. Smiverktøy skal brukes i smia og ingen andre steder. Vi har i det siste fått beholde hammerne våre, men stålbørstene er det bare vrak igjen av. Vi får vel kjøpe noen nye.

Vi har også i 2021 gjennomført noe kursaktivitet. Det gledelige er at vi stadig får nye henvendelser fra folk som vil lære seg å smi. Jeg har derfor gjennomført noen korte introduksjonskurs for helt ferske smeder. Tanken er at de kan bli medlem i Arctandria og forsøke seg litt på egenhånd etter litt praktisk opplæring.  I år har vi også indirekte havnet under juletreet i et par-tre tilfeller. Det typiske bildet var at det var et barn eller barnebarn som ville gi sin far eller bestefar en opplevelse i julegave. Resultatet ble noen timer med meg i smia og en liten inntekt til Arctandria og kanskje flere medlemmer som bivirkning.

Det er fint å observere at gjennomsnittsalderen i Smedtampan går ned, i motsetning til det man ellers ser i foreningslivet. Enda mer gledelig er det at vi har opptil flere kvinner som engasjerer seg.

Vi har også i skrivende stund gjennomført et knivkurs med Kvaløysletta Husflidslag som arrangør. Det er et samarbeid vi håper fortsetter på flere plan. Kurset skulle gå i 2021, men ble utsatt til 2022 på grunn av virussituasjonen.

Vi har også fått nye medlemmer som har smi-erfaring fra før. Det har betydd mye for aktivitetsnivået uten at jeg skal nevne navn. Velkommen.

Ellers arbeides det med noen prosjekter i samarbeid med Nord Troms Museum og vi har søkt om midler for å gjennomføre et kurs for ungdom i september i Skibotn. Om vi lykkes vet vi ikke enda.

Vi har også litt planer for et smi-seminar over et tema på Stakken, men det er også enda litt i det blå.

Da legger vi en smihammer og en sigd i kryss over vår nye blanke ambolt, drypper noen dråper herdeolje over og synger «Nå dages det brødre, det lysner i øst», i håp om mindre virus, bedre tider, og for å sette vår aktivitet i perspektiv i forhold til hva som skjer i resten av verden.

Mars 2022
Jan-Tore Ovesen

2.5 Årsrapport fra Stakken

Det har i 2021 heller ikke vært det store vedlikeholdet på bygninger på Stakken.
Båtskottet har fått ny dimbart LED-belysning og det er skiftet lyskaster på inngangene og mot utedoen.
I vannrøret er det montert varmekabel slik at vi slipper mulige framtidige frostskader.
Smedtampene har utbedret gulvet i smia.
Båtgarasjen som fikk nye takstoler og vegg i 2020 har ikke fått noe nytt takbelegg. Vi regner med å kunne utføre dette i 2022.
Det er behov for å male Nynaustet og smøre Båtskottet med tranmaling.
I løpet av vinteren er det observert vannlekkasje inn på veggen ved sag/høvel. Det er mulig det skyldes isdannelse fra taket som igjen medfører vanninntrenging rundt beten som er i dette område. Mulig tiltak kan være å etterse taktorv, never og undertaket.
Smedtampene vil fortsette med vedlikehold av smia.
Vi ønsker å få gruset parkeringsplassen.

For Stakken
Per Grov Eilertsen

6 Årsrapport fra Båtgruppa

Onsdagskvelder for vedlikehold har vært laber. Det er en fast gjeng på fire – fem personer som har deltatt. Det har blitt tid til kaffe og prat og arbeid på Stakken. I den kaldeste tiden på vinteren har vi stort sett gjort ting innendørs i Båtskottet. Det har vært gjort utbedringer på gammel-ovnen slik at den nå kan gjøre nytte i Rorbua.  Vi har også revet ned gammel belysning i Båtskottet og gjort klar for at elektriker kan montere nye dimbare LED lys. 

Når det gjelder Salarøy har vi sett over en hel del av riggen, og utbedringer og tilpasninger er utført. Trinsene i masta er sett over og nye akslinger er laget. Årer er sett over og «penteriet» i løftingen har fått seg en oppgradering.
Etter som temperaturen steg utover våren ble det skiftet saum på styrbord side, og vi kan vel si at det ikke trengs mer arbeid av den sorten på noen år. Vi har også skiftet noen nagler på fremste ronga på styrbord side. Feste for styret til akterstevnen er overhalt. Dessuten har vi tatt fram “teltet” til Salarøy og sett på ny løsning for teltstenger.

På vårparten ble det invitert til seiling med småbåter, en onsdag da vi fikk med 5-6 stk. og fikk satt Tove Riis sin båt på sjøen og fikk prøvd den, har interessen og oppmøte vært liten. Tove Riise båten er rigget med sneiseil og seilingen ble en ny erfaring for noen av oss. En onsdag ble det derfor sett på muligheten for å få rigget vår egen sneiseil-båt. Seilene er ferdige, men det mangler mast og rigg. Dette er et prosjekt som bør følges opp i 2022. 

Ellers har Båtgruppa deltatt på vedlikehold av Gammehuken ved Kaldslettstien, bidratt på «Turmat fra hele verden», ordnet i stand til St. Hans feiring og deltatt på Uit sitt arrangement «VI går om bord», med to færinger i fjæra ved gamle akvariet på Sydspissen. Barn og voksne kunne benytte båtene til små ro-turer.

Nå når restriksjoner på deltakelse i foreningsarbeid er opphevet, håper vi at 2022 vil bringe mer aktivitet og at flere vil delta på vedlikehold av Salarøy, vedlikehold og bruk av småbåtene og andre prosjekt. Vi inviterer også medlemmer til å delta i det store prosjektet, “Restaurering av Stornaustet”.
For Båtgruppa
Per Grov Eilertsen.

I året som har gått har det ikke vært aktivitet i motorgruppa. Motorene står fortsatt på lager på Tomasjord.

For motorgruppa Eilif Pedersen

2.8 Årsrapport fra tradisjonsmatgruppa

Tradisjonsmatgruppa har dukket opp med ujevne mellomrom og hatt ansvar for tillaging og servering av mølje i februar, rømmegrøt på sankthansaften og får- og elg i kål i november. I desember ble det arrangert flatbrød baking en ettermiddag på Stakken.

2.9 Årsrapport fra Kulingen 4H

Kulingen 4H har hatt medlemsmøter på tirsdag annenhver uke i partallsukene.

Det har vært holdt 18 møter.

Starta 4H-året med julemøte med kortlaging, gløgg og pepperkaker. På nyåret valgte vi prosjekt og alle valgte kniv og slire laging. Marius fra Arctandria kystlag var instruktør. Jobba med knivskaftet på de fleste møtene før sommerferien. På møtene etter sommerferien og frem til høstfesten jobba vi med slira.

På høsten fikk vi noen nye medlemmer. Dem fikk lage flatjekter, sage, spikre, montere og male bilderamme til kunstverk av ting dem fant i fjæra.

13. februar var det Styrevervkurs på teams, Morild deltok på lederkurs.
13. mars var det Fylkesårsmøte på Teams. Klubbrådgiver A og leder deltok.
4. mai markerte vi 4H-dagen med å spise marsipankake vi hadde bestilt.
18. mai hadde vi besøk av Marianne fra 4H-Troms og Nicolai fra Framsyn 4H.
15. juni hadde vi sommeravslutning med grilling og besøk fra 4H Troms som hadde med bålpanne, redskaper og frukt i gave til oss.
11. september deltok vi på arrangementet Turmat fra hele verden i regi av FNF og 4H Troms på Stakken.
24. oktober hadde vi høstfest med utstilling av prosjektene. Alle hadde Kuling-kniven som prosjekt. Vi hadde kafe og loddsalg, 42 deltok på høstfesten inkludert medlemmer. Hilde Ovesen fra 4H-kontoret var høstfestrepresentant.

3. Innkomne forslag og saker

Det er kommet et brev med ulike betraktninger om tilstanden på Stakken. Styret velger å ikke ta disse opp som årsmøtesaker. Noe er tatt inn i budsjettet og de andre sakene vil bli behandlet på styremøter. 

4. Planer for 2022

 • Stornaustprosjektet kommer i gang etter at Salarøy er satt ut
 • Utsett av Salarøy 23. april og vi får benytte kaiplass i Duksundet.
 • Onsdagsseilinger med Salarøy i sommersesongen
 • Delta med info og rekruttering /promotering av kystlaget på ulike arrangement i regionen
 • Hjelpe til med rekruttering av barn og unge til 4H som hører til Stakken og Arctandrias virke
 • Rekruttere nye medlemmer.
 • Arctandria skal fortsette å utvikle kursvirksomhet som handler om tradisjonshåndverk rundt smiing, stell og vedlikehold av nordlandsbåter, seiling med råseil og gamle mattradisjoner.  Kurs som kan planlegges er: seilkurs og stell av båter, tradisjonsmat, bruk av småbåtene- roing og smikurs
 • Vi skal arbeide med Stakken i forhold til vedlikehold, båtplass.
 • Vi skal arbeide for å avklare bruk av lokalene for motorgruppa i Tromsdalen

5. Regnskap for 2021

6. Budsjett for 2022

7.   Valg

Leder:20212022
Eilif PedersenIkke på valgPå valg
Styremedlemmer:
Per Grov Eilertsen2 år (gjenvalg)Ikke på valg
Toril HansonIkke på valgPå valg
Frode AspenesIkke på valgPå valg
Glenn Wilson2 år (ny)Ikke på valg
Varamedlemmer:
Thomas Johansen1 år (gjenvalg)På valg
Webansvarlig:
Niklas BackmanForeslås som webansvarlig med møterett og ikke stemmerett
Valgskomiteen har bestått av:
Ingrid SommersethIkke på valgPå valg
Bjørn HeggIkke på valgPå valg

Denne gangen kan du lese om:

 • Årsmøte avholdes torsdag 31. mars kl 18.00 på Stakken
 • Vellykket julegrøt tradisjon
 • Minnneord - James Hoffman
 • Prosjekt Stornaustet - uppdatering
 • Aktiviteter for 2022:
  • Medlemsmøte og skreimølje 10. februar
  • Kystens dag 11. juni
  • Lofottur og skreifiske, Palmehelga.
  • Flere kurser planlagt (smi, torsk, bark og never, rigging)
 • Utsett av Salarøy, lørdag 23. april! Alle med!

Og mye annet spennende i Arctandrianytt.

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

Last ned her: Arctandrianytt 1/2022

"Smedtampan" har tenkt å arrangere et par kvelders introduksjonskurs for de som ønsker å komme igang med å smi på Stakken. Kurset er mest for å bli kjent med Stakken og smia spesielt. Kurset kvalifiserer til å kunne bruke smia på egenhånd etter de regler som gjelder. Kurset gjennomføres så snart vi har deltakere nok, og vi tenker onsdager med 2-4 deltakere. De blir mulighet for å prøve seg i smia også.

Foreløpig plan: første kurskveld: 11. november, oppmøte kl 19:00.

NB! Still i arbeidsklær. Påmelding til Jan-Tore. Se link her.

Smedgruppa har fått økonomisk støtte fra Samfunnsløftet i Sparebank1 Nord Norge samt fra Stiftelsen for fremme av husflidsaken i Troms etter søknad.

Tusen takk til begge!

Vi er derfor i gang med en større oppgradering av smia. Det er først og fremst det tekniske utstyret som oppgraderes, men vi får også inn en ny ambolt og en del verktøy takket være støtten vi har fått tilsagn om.

Ny ambolt og diverse tenger er kjølpt inn og ankommet Tromsø og er allerede i bruk i smia. Innkjøpt med støtte fra Husfliden

Her er det ankommet to nye esser, vifter og annet utstyr innkjøpt etter tilsagn om midler fra SpareBank1

Arbeidet er kommet godt i gang. Det er laget nytt bord med utsparinger for de nye essene.

Nytt essebord under arbeid. Ferdig armert for å støpe platen i betong med utsparing for to nye essetrau
Bordet støpt og ferdig. Tilpasning av nytt system for avtrekk.
En av de nye tengene i bruk i smia

Her er det viftekassen som er under arbeid. Vi velger å sette viftene ute i egen kasse for å begrense støy inne i smia.
Her produseres treblokka for den nye ambolten. Vi ønsker å ha amboltene med litt forskjellig arbeidshøyde slik at de passer for litt ulik kroppslengde.
Her er ny-ambolten kommet på "sokkel" og er snart klar for bruk. "støpjernsbananer" i bakgrunnen. Disse brukes i essene for å tilpasse høyden i dem alt etter hvilke oppgaver man skal arbeide med.
Rørdeler og flens for blåseluft inn i essetrauene. Her er det brukt eksosbend og overganger fra Biltema hvor flensplta er sveist på med Mig sveis.
Testfyring i begge esser. Avsuget fungerer bra, men det kan enda gjøres noen tilpasninger. Dette vil bli prøvd ut i tiden som kommer. Luftslangene går under sylstokken og ut i viftekassen. Luftreguleringen gjøres med egen hendel på selve essetrauet. Den andre åpner slaggluka under.
Da var det oppryddingen. Gammelt utstyr og andre greier kjøres på fyllinga. Beklageligvis tok vi med oss litt for mye, men det ble vesentlig ryddigere etter oss.

Da avslutter vi dette prosjektet og vi har opnådd det vi ønsket:

 • Mere og bedre verktøy i smia
 • To gode ambolter som kan flyttes på og i to ulike høyder hvorav en er helt ny.
 • To esser som brukler mindre kull enn den ene gamle og som kan tilpasses ulike oppgaver
 • To nye vifter - en for hver esse
 • Oppdatert el-oplegg for nye vifter.
 • Redusert støynivå i smia i og med at viftene er satt ute i egen kasse
 • Mulighet for at to kan arbeide i smia samtidig og likevel ha egen esse og ambolt.
 • Enklere bruk og bedre inneklima totalt sett.

Vi har også gjort oss noen erfaringer. Vi ser for eksempel at viftene nesten gir for mye luft spesielt når vi smir med trekull. Her kan vi gjøre tiltak både mekanisk og elektrisk.

Avsuget kan også trenge noen skjermer som vi foreløpig har realisert med noen steiner. Dette vil bli testet ut og utbedret etterhvert som vi ser hva som er mest effektivt. Man kan også tenke seg å lage en form for oppstartshette. Avsuget fungerer godt når man får varme i essa, men det kan ryke litt under oppstart.

Takk til alle støttespillere og deltakere, og ikke minst til de som har gitt oss tilsagn om midler i prosjektet.

Denne gangen kan du lese om:

 • Årsmøte avholdes torsdag 25. mars kl 18, på Stakken.
 • Gamme-huken i Sollidalsaksla
 • Vinterfiske i Kaldfjorden feb/mars. Kontakt Thomas.
 • Aktiviteter i slutten av 2020, Julebord, Flerkulturell Kystdag, mm.
 • Vi fikk innvilget korona krisepakke.
 • Oppgraderinger i Smia
 • Planer for 2021:
  • vedlikehold av Stakken område og bygningene,
  • vedlikehold av Stornaustet
  • videre drift av motorgruppa
  • Lofottur under palmehelgen. Kontakt Thomas.
 • Flere kurser planlagt:
  • Måsløyd/Sveipekurs
  • KNIVMAKERKURS !

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

Last ned her: Arctandrianytt #1 / 2021

Denne gangen kan du lese om:

 • Dugnad på Gammehuken lørdag 22.8. og lør-søn 29-30.8. kl 11. Legging av torv. Bli med!
 • Høstdugnad Stakken. Lør 19.9. og søn 20.9. Følg med på nettsiden.
 • Medlemsmøte tor 15.10. på Stakken
 • Kurs i fermentering 12.9. kl 12 (avlyst, ny dato kommer)
 • Sveipekurs begynner 14.9.
 • Kveitefiske med småbåt, helga 20-22.11.
 • Flatbrødbaking 10.12.
 • Julebord 12.12., Full Steam. Mer info kommer!
 • HUSK Å BETALE KYSTLAGSKONTIGENT!
 • Møter og masse masse aktiviteter fremover

Tipper du? Husk at du kan sette grasrotandel til Arctandria.

Last ned her: Arctandrianytt #3 / 2020