Categories
Båtregister

Einar Indrevoll – 3.5-roms nordlandsbåt, kobbromsbåt *

Pettersen-familien i Ullsfjord: 3 ½-roms nordlandsbåt, kobbromsbåt

Denne båten ble bygget i Balsfjord i 1854 som notbåt og har hatt tilhold på Skarmunken i Ullsfjord. I 1982 - 1983 ble den restaurert på Kurs i Arctandria. Arne Hole disponerte båten noen år før den ble satt tilbake tibake til Pettersen-familiens naust på Skarmunken. Her brukes den av blant andre Elsa og Einar Indrevoll.

Båten har gjort store fangster opp gjennom årene. Største fangst er på 1200 storsei på et notsteng. Båt og mannskap har også vært utsatt for tragiske hendelser som den gangen de kom ut for dårlig vær utfor Skrova og kullseilte. To mann omkom den gangen.