Categories
Nyheter

Innkalling til årsmøte, med sakspapirer

Innkalling til arsmøte i Arctandria Tromsø Kystlag
Tid: Torsdag 9. April 2015 kl. 1930
Sted: Stakken, Kystlagets område på Kvaløysletta

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent, samt underskrivere av årsmøteprotokoll
  2. Gjennomgang av årsberetning
  3. Revidert regnskap
  4. Budsjett for 2015
  5. Innkomne forslag og saker
  6. Valg
  7. Planer for 2015
  8. Eventuelt

Sakspapirene kan lastes ned her

Innstilling til valg, årsmøte Tromsø Kystlag Arctandria 2015