Categories
Nyheter

Invitasjon til landsdekkende seminar i Tromsø 28-30 mars 2014

Last ned invitasjon her: Invitasjon til landsdekkende seminar i Tromsø mars 2014. Medlemmer i Arctandria betaler kun for de måltidene de spiser. Det er gratis å delta på forelesningene.
----------

Til kystlagene
Vi inviterer til
Landsdekkende seminar i Tromsø fra 28. til 30. mars. Tema: Båtbygging og båtbruk
Forbundet KYSTEN og Arctandria – Tromsø kystlag inviterer til seminar i Tromsø for alle kystlagene. Tema for seminaret er: Bygging og bruk av tradisjonsbåt – vil kunnskapen overleve?

Les alt om seminaret og programmet på vår nettside og vedlagte dokument.

Vel møtt til seminar!

Med vennlig hilsen

Forbundet KYSTEN
For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø
Féderation norvégienne pour la sauvegarde et l`utilisation des anciens bateaux et de la culture côtière
A federation for the use and preservation of historical vessels and coastal environment
Tlf/tél/phone 0047 22424282
Mobil/portable/mobile 0047 922 04 874
tore@kysten.no www.kysten.no