Categories
Båtregister

John Zakariassen – åttring – “Oksen” *

Jeg overtok båten fra Ragnar Nielsen på Husøy i Hamarøy midt på 80-tallet. Ifølge de opplysninger han hadde, anslår jeg den til å være bygd 1880-90, men vet ikke noe sikkert. Jeg har skiftet kjøl og baklott, samt noen bord og noe innved, men har prøvd å berge mest mulig av gamle slitespor. Da jeg overtok båten, var den uten rigg, årer eller plikter. Det eneste som fulgte med, var styre, styrvol, seilstikke, pentkroker og en kulerakke. Båten hadde vært brukt til føringsbåt siden den ble kjøpt fra Steigen i 30-åra (av far til Ragnar). Da hadde den hengt i naust i 40 år.
Seilene er av bomull, og er sydd av Helge Nilssen. Vi har sjøl forstørret storseilet seinere. Ny master er under arbeid. Stående rigg er tjæret hamp, og løpende rigg utjæret hamp. Tauene er slått av Hans-Martin Iversen.
Som motor har jeg en 9,9 Yamaha m/lang stamme i brønn. Det fungerer bra.
Løftingen som opprinnelig fulgte med båten, ble tatt til hønsehus på Husøya, så nåværende løfting har jeg laget sjøl etter "modell" av den gamle løftingen på Grøsnes-åttringen.