Categories
Kurs Nyheter

Knivkurs del 2 og 3: skaft og slire

Når kurset i smiing av knivblad er ferdig vil del 2 og 3 følge fortløpende. Dato annonseres når dette er klart.

Det er mulig å delta på disse uten å ha deltatt på del 1. Del 2 og 3 har flere plasser da det ikke begrenses av plassmangel i smia. Påmelding til Jan-Tore Ovesen.

Del 2: Skaft
Her får kursdeltagerne en innføring i hvordan lage skaft til en god brukskniv. Hensikten er å bruke knivbladene fra del 1, men vi kan også kjøpe inn ferdige knivblad fra andre. Kurset gir en innføring i materialvalg og de enkleste teknikkene for å lage knivskaft. Her kan det være flere deltakere fordi vi ikke er avhengig av plassen i smia. Deltagerne må regne med å bruke egne verktøy i den grad man har det og ellers verktøy som er i Arctandrias eie. Emne til skaft må den enkelte deltager påregne å skaffe selv.
Antall deltagere: 8
Kurskveld 1: Teori – materialvalg, verktøy og teknikker for å lage knivskaft.
Kurskveld 2: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft - utforming
Kurskveld 3: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft- etterabeid-behandling
Kurskveld 4: Teori/visning – alternative teknikker og visning av ferdige kniver.

Del 3: Slire
Kursdeltagerne får en innføring i å lage en knivslire av lær til en god brukskniv. Hensikten er å lage slire til de ferdige knivene fra del 1 og 2. Kurset vil gi en innføring i lærarbeid generelt, men spesielt verktøy og teknikker for å sy en enkel knivslire for å henge i belte. Deltagerne må påregne noe arbeid utover kurskveldene for å bli ferdige med slira i løpet av kurset.
Antall deltagere: 8
Kurskveld 1: Teori – lær, farging, verktøy og teknikker for å sy slire
Kurskveld 2: Praktisk arbeid – måltaking og tilskjæring av slireemne og beltestropp.
Kurskveld 3: Praktisk arbeid – sying av slire
Kurskveld 4: Praktisk arbeid – beltestropp, preging, farging og en del formgiving
Kurskveld 5: Teori/visning – alternative teknikker og visning av ferdige kniver i slire.