Categories
Kurs Nyheter

Knivskaftkurs starter opp 23. mai


I april hadde vi kurs i smiing av knivblad. Torsdag 23. mai følger vi opp med å arrangere kurs i å lage skaft. Her får kursdeltagerne en innføring i hvordan man lager skaft til gode brukskniver.

Hensikten er å bruke knivbladene fra det første kurset, men vi kan også kjøpe inn ferdige knivblad fra andre. Det betyr at det ikke er et krav at man har vært med på det første kurset for å kunne delta på det andre.

Kursplan:

Kurskveld 1: Teori – materialvalg, verktøy og teknikker for å lage knivskaft.

Kurskveld 2: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft - utforming

Kurskveld 3: Praktisk arbeid – tilvirkning av knivskaft- etterabeid-behandling

Kurskveld 4: Teori/visning – alternative teknikker og visning av ferdige kniver.

Deltagerne må regne med å bruke egne verktøy i den grad man har det og ellers verktøy som er i Arctandrias eie. Emne til skaft må den enkelte deltager påregne å skaffe selv.

Det er plass til åtte deltakere på kurset. Påmelding til Jan-Tore Ovesen.