Categories
Nyheter

Kurs i smiiing av knivblad starter 21. februar!

Knivblad

Kurset er fulltegnet.

Torsdag 21. februar starter et nytt kurs opp på Stakken. 5 torsdager framover lærer Jan-Tore Ovesen bort kunsten å smi knivblader.

På kurset får deltagerne en innføring i metoder og teknikker for å smi sine egne knivblad, og målet er at deltakerne skal smi minst to knivblad i løpet av kurset, med utgangspunkt i brukskniver i norsk tollekniv tradisjon. I tillegg blir det materiallære og en innføring i mer avanserte framstillingsteknikker.

Her er en oversikt over kursinnholdet:

  • Kurskveld 1: Teori – gjennomgang av metoder og teknikker, materiallære, faglitteratur
  • Kurskveld 2: Praktisk smiarbeid, meisling og essesveising- øvelse
  • Kurskveld 3: Praktisk smiarbeid, smiing av knivblad
  • Kurskveld 4: Praktisk smiabeid, herding og anløping av knivblad, testing
  • Kurskveld 5: Innføring i mer avanserte teknikker for knivbladsmiing/demonstrasjon.

På kurskveld 2, 3, og 4 deles kurskvelden i to slik at det blir 3 og 3 deltakere i smia samtidig. Da slipper deltakerne å vente så lenge før de får prøve å smi. Men å smi et knivblad er en omstendelig prosess og deltakerne må derfor regne med noe ekstra innsats ut over kurskveldene. Det er en fordel om deltagerne har grunnleggende kunnskap om smiarbeid, men det er ingen forutsetning.

På grunn av plassen i smia blir dette et eksklusivt kurs med bare 6 deltagere. Kursavgiften er 400 kroner for medlemmer og 600 kroner for ikke-medlemmer. I tillegg kommer det en materialkostnad på 200 kroner per person.

Er du interessert? Ta kontakt med kursholder Jan-Tore Ovesen på jan.tore.ovesen@broadnet.no.