Categories
Kurs Nyheter

Kurs: Lage årer til nordlandsbåt/småbåter

Kurs: Lage årer til nordlandsbåt/småbåter
Målet for opplæringa er å gjøre flest mulig av medlemmene og andre i stand til å lage årer til kystlaget og seg selv. Årene blir 3 til 3.5 meter lang.
En dag med hogst av emnetrær To til fire kurskvelder på Stakken
Innhold:Årer i Kulingen
Utvelging av emnetrær
Hogst
Bruk av kystlagets maskiner
Bruk av håndverktøy, maler og rundholt strip
Høvling
Finpussing
Skauting

Kursleder: Leidulf Olsrud

Kurset starter opp når det er nok påmeldte (5-8 personer), men er tenkt gjennomført i oktober.
Kursavgift på 250 kroner. Påmelding til Leidulf på telefon 99484080