Categories
Nyheter

Kystens sangbok

Forbundet KYSTEN, representert ved organisasjonsrådgiver Tore Friis-Olsen, sitter redaksjonen til en ny sangbok som skal gis ut på Norges største noteforlag Noteservice. Forbundets rolle i arbeidet er å komme med innspill til utvalget av sanger. De vil ha innspill på sanger som representerer de enkelte medlemmenes kyst. Send inn titler, så tar de forslagene videre! De ønsker å få til en blanding av kjente og mindre kjente viser fra hele kysten, og håper å få boken klar til lansering i forbindelse med Tokt 2014 og landsstevnet i Oslo. Innspill sendes til tore@kysten.no.