Categories
Smedgruppa

Møte 21.5.2014

I dag var vi 4 personer i sving og Per var også innom i tilegg. Vidar hadde et oppdrag med å lage noen bindhaker og han var i sving når vi andre ankom.  Det ble gjort en del slipearbeid på øksa og vi herdet og anløpte denne helt på tampen.

Vi startet på forskalingen til det nye essebordet og det er framskaffet det vi trenger av betong, armering og annet. Da er det bare å vente på at essa kommer før vi kan gjøre ferdig forskalingen og støype.

Vi hadde også en "rekrutt" innom som fikk prøvd seg første gang i smia med litt instruksjon.

Vi etset to knivblad som begge var laget av sagkjeder. Disse ble tatt med hjem for videre bearbeiding og vi kommer tilbake til dem senere.

IMG_0406

Et av knivbladene - etset og grov bearbeidet med hensyn til eggen.